BLIV MEDLEM

Mænds sundhed

Diabetesforeningen har i februar 2017 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at belyse mænds sundhed samt undersøge forskelle mellem mænd og kvinders helbredsopfattelse og håndtering af deres sygdom.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet brugt i forbindelse med et tema i Diabetesforeningens medlemsblad (maj 2017), som sætter fokus på mænds sundhed.

Rapporten herunder er en bruttorapport over resultater fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt på køn. Resultaterne er præsenteret kronologisk efter rækkefølgen af spørgsmålene i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsens deltagere

Diabetesforeningens medlemspanel ’Diabetespanelet’, som er en gruppe af medlemmer, der har sagt ja til at give deres mening til kende om forskellige emner vedrørende livet med diabetes. For at være med i panelet skal man være medlem af Diabetesforeningen, være fyldt 18 år og have diagnosen diabetes eller være pårørende til mennesker med diabetes.

Antal respondenter

Undersøgelsen er sendt ud til 2.053 personer. 166 personer kunne ikke modtage undersøgelsen på grund af fejl i/forældet e-mailadresse. Den reelle studiepopulation er derfor 1.887. I alt har 715 deltagere ’gennemført’ og 24 deltagere har angivet ’nogen svar’, hvilket giver en svarprocent på 39,2 %.

Læs rapporten: Mænds sundhed

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes