MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Hypoglykæmi

Diabetesforeningen foretog i 2012 en undersøgelse blandt foreningens medlemmer for at afdække omfang af hypoglykæmi, angst herfor samt om hypoglykæmi influerer på livskvalitet og arbejdsliv.

Undersøgelsen blev foretaget af Diabetesforeningen i samarbejde med analysefirmaet YouGov og med økonomisk støtte fra Novo Nordisk. Den er foretaget blandt 3.284 af Diabetesforeningens medlemmer.

Resultater fra undersøgelsen blev præsenteret på en stor europæisk Diabeteskonference (EASD) i efteråret 2014.

Se posteren fra EASD 2014

Derudover mundede resultaterne ud i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Postgraduate Medicine: "Individual and societal consequences of hypoglycemia: A cross-sectional survey." Artiklen er ikke frit tilgængelig, men abstractet til artiklen kan du se i nedenstående link, hvor også den fulde artikel kan rekvireres.

Individual and societal consequences of hypoglycemia: A cross-sectional survey

Nyheder på diabetes.dk om undersøgelsen 

Herunder finder du de nyheder, der har været på diabetes.dk om undersøgelsen

Mange skjuler diabetes på arbejdspladsen

Diabetespatienter udsætter sig for alvorlige følgesygdomme

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes