MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningens forskningslegat 2017

Ved en festaften på Verdens Diabetesdag, den 14. november, blev Diabetesforeningens Forskningslegat 2017 uddelt af foreningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

H. K. H. Prins Joachim sammen med legatmodtagerne Signe Foghsgaard , Kristian Karstoft, Kirstine Nyvold Bojsen-Møller og Marie Kim Wium-Andersen.

Fire yngre forskere fik støtte til forskellige projekter, som i fremtiden kan komme til at gøre en forskel for mennesker med diabetes ved for eksempel at gøre behandlingen bedre eller frembringe ny viden om diabetes eller om følgesygdomme.

Diabetesforeningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte legaterne på i alt 900.000 kroner til de fire forskere ved et festarrangement i Diabetesforeningens lokaler i Toldbodgade i København. 

- Diabetesforeningen og jeg er stolte over kunne bidrage til jeres vigtige forskning i diabetes. Jeres forskning er nemlig med til at give håb til de mange, som både i Danmark og verden over, støtter op om Diabetesforeningens vision: Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden, sagde Prins Joachim i sin tale til legatmodtagerne.

Vi kan og skal gøre mere

Den nye nationale handlingsplan for diabetes, som blev offentliggjort af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tidligere på dagen, var også et emne for flere af legatuddelingens taler.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sagde i sin tale, at forskning er afgørende for at give viden til at bygge fremtidens diabetesindsats på.

- Forskningen gør, at der skabes forståelse for sygdommens mekanismer, men fra politisk side er vi også med til at skabe bedre behandling. Derfor var jeg stolt over, at jeg i dag kunne præsentere den nye nationale handlingsplan. Selv om vi kan og skal gøre mere for at forebygge type 2-diabetes, kan vi nok ikke helt undgå samtlige tilfælde. I hvert fald ikke før, forskningen finder nye måder at bekæmpe diabetes på, sagde Ellen Trane Nørby.

Også Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard kom ind på handlingsplanens betydning for fremtidens diabetesindsats i Danmark:

- Handlingsplanen er – sammen med de kommende Stenocentre og PLO-overenskomstens fokus på diabetes – en unik mulighed. Samlet set står vi nemlig med en historisk chance. Med en enighed på tværs af politikere, sundhedsvæsen og patienterne, som vi repræsenterer i Diabetesforeningen. Nu skal vi blot gribe dem, sagde Henrik Nedergaard.

Inddragelse af brugerne 

I år havde Diabetesforeningen inviteret et panel af patienter og pårørende med til at støtte Diabetesforeningens Forskningsråd i udvælgelsen af de projekter, der fik legater. Line Maria Sørup, som har type 2-diabetes, var et af de medlemmer, der havde mødt forskerne og deltaget i udvælgelsen:

Line Maria Sørup mente, det havde været en spændende og gavnlig proces at være med i panelet af patienter og pårørende.

- Det har været spændende at være med til at påvirke fremtiden, som forskningen jo er. I panelet var vi både nogle pårørende, nogle med type 1-diabetes og nogle med type 2-diabetes, men vi fandt hurtigt ud af, at vi egentlig have en masse til fælles, sagde hun.

Formanden for Diabetesforeningen, Truels Schultz, udtrykte sin stolthed over, at Diabetesforeningen med opbakningen fra omkring 90.000 medlemmer har mulighed for at støtte diabetesforskning:

- I år med direkte input fra medlemmerne. På den måde sikrer vi, at den forskning, som foreningen støtter, er relevant i forhold til det, der betyder noget for vores medlemmers hverdag med diabetes. Uanset hvilken diabetestype, de har, eller om de er pårørende for eksempel forældre til et barn med type 1-diabetes, sagde Truels Schultz.

Formand for Diabetesforeningens formand Truels Schultz fortalte, at han glædede sig til at fremlægge den nye nationale handlingsplan for Diabetesforeningens internationale partnere i International Diabetes Federation til inspiration i andre lande.

Formanden for Diabetesforeningens Forskningsråd, ledende overlæge Hans Perrild fra Institut for Klinisk Medicin på Bispebjerg Hospital, var enig i, at inddragelse af brugere er kommet for at blive:

- Vi har med rette i dag meget mere fokus på brugerne i centrum for sundhedsforskningen, selv om vi også har opfattelsen af, at det er faktisk er det, vi gør hver eneste dag i klinikken. Men naturligvis er Diabetesforeningen DNA netop brugerinddragelse og engagement, sagde Hans Perrild.

Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard følger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ind i salen.

Udover de fire forskningslegater uddelte Diabetesforeningen også fem rejselegater af 10.000 kroner stykket til ph.d.-studerende, der således får mulighed for at deltage i internationale konferencer.

Diabetesforeningens Forskningslegat 2017

De fire legatmodtagere:

  • 225.000 kroner til Kirstine Nyvold Bojsen-Møller (39 år), postdoc, læge, ph.d. ved Endokronologisk forskningsafsnit 159 på Hvidovre Hospital. Får legat til projektet: ”Hvorfor helbredes type 2-diabetes efter gastric bypass-kirugi?”
  • 225.000 kroner til Signe Foghsgaard (40 år), læge, ph.d. ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital og reservelæge ved Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital. Får legat til projektet: ”Udvikling af glukosetolerance og patofysiologiske karakteristika hos kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes (GDM) samt metabolisk karakterisering af børn eksponeret for GDM.”
  • 225.000 kroner til Kristian Karstoft (37 år), læge,postdoc og gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed & Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet. Får legat til projektet: ”Interaktionen mellem metformin og fysisk aktivitet.”
  • 225.000 kroner til Marie Kim Wium-Andersen (35 år), postdoc, ph.d., MD ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Rigshospitalet-Glostrup Hospital i Glostrup. Får legat til projektet: ”Diabetes, depression and dementia – the connection.”

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Fotos: Claus Bjørn Larsen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes