MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningens forskningslegater 2007

Maternal intake of fish oil and risk factors for the metabolic syndrome in the 17 year old offspring
Professor, dr.med. Sjurdur Frodi Olsen
Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet
Kr. 225.000

Tyndtarmens rolle i type 2-diabetisk hyperglukagonæmi
Læge, ph.d. Filip Krag Knop
Medicinsk Afdeling F, Gentofte Hospital
Kr. 72.000

Rest beta celle funktion hos børn efter 3-5 års T1DM
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Niels H. Birkebæk
Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Kr. 63.000

Glutenfri diæts rolle i forebyggelsen af type 1-diabetes
Professor, overlæge, dr.med. Karsten Buschard
Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 38.000

Hvad betyder hæmningen af glukagonsekretionen for den antidiabetiske effekt af GLP-1 hos patienter med type 2-diabetes?
Speciallæge, dr.med. Tina Vilsbøll
Medicinsk Afdeling F, Glostrup Hospital
Kr. 38.000

Effekten af kulhydrattælling på glukosekontrollen hos patienter med type 2-diabetes
Afdelingslæge, ph.d. Claus Juhl
Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Kr. 68.000

COBRA (Copenhagen Obesity Risk Assessment study). Et dobbeltblindet, randomiseret kostinterventionsforsøg, der undersøger effekten af et højt indtag af transfedtsyrer og n-3 flerumættede fedtsyrer på abdominal fedme samt risikomarkører for udviklingen af type 2-diabetes og hjertekarsygdomme
Institutleder, professor, dr.med. Arne Astrup
Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet
Kr. 58.000

Prævalens af diabetisk autonom neuropati hos type 1- og type 2-diabetes patienter i 4 diabetes ambulatorier bedømt ved ”beat-to-beat” undersøgelse og association til sendiabetiske komplikationer og kliniske parametre med henblik på risikostratificering
Afdelingslæge, ph.d. Niels Ejskjær
Medicinsk Afdeling M, Aarhus Universitetshospital
Kr. 58.000

Novel potential effects of the gastrointestinal peptides glucagon-like peptide.1 (GLP-1), GLP-2 and ghrelin in CNS and heart
Professor, overlæge, dr.med. Ole E. Schmitz
Medicinsk forskningslaboratorium, Aarhus Sygehus
Kr. 150.000

Selv-Glykolipiders rolle for regulering af autoimmunitet
Cand.scient., ph.d. Julie Antvorskov Fritzbøger, post.doc., cand.polyt., ph.d. Thomas Østerbye
Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 58.000

Undersøgelse af sammenhængen mellem diabetes og depression og muligheden for forebyggelse og behandling via enzymsystemet AMP-aktiveret protein kinase (dyreeksperimentelle undersøgelser)
Overlæge, dr.med. Sten Lund
Medicinsk Afdeling M, Aarhus Sygehus
Kr. 48.000

The regulatory role of zinc and zinc-transporting. Proteins in the production and secretion of glucagon in diabetes. Effects of incretins
Professor, overlæge dr.med. Jørgen Rungby
Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Universitet
Kr. 150.000

Systematisk og regional VLDL-triglycerid metabolisme. Effekt af østrogen og substition, postprandial insulinæmi og fysisk træning hos personer med hypertriglyceridæmi og forskellige typer overvægt
Overlæge, dr.med. Søren Nielsen
Medicinsk Afdeling M, Aarhus Sygehus
Kr. 58.000

Endotel-dysfunktion hos type 2-diabetikere
1.reservelæge, dr.med. Peter Karl Jacobsen
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Investigation of the molecular mechanisms responsible for fatty acids and amino acids induced changes in pancreatic alpha- and beta-cell function and viability
1.reservelæge, ph.d. Søren Gregersen
Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Sygehus
Kr. 67.000

The implication of cytokine induced microRNA on the pathogenesis in type 1-diabetes
Bac.Scient., ph.d.-studerende Claus Bang-Berthelsen
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 68.000

Effect of high intensity endurance training on glucose homeostasis and cardiovascular fitness in Non Insulin Dependant Diabetes Mellitus (NIDDM)
Professor, overlæge, dr.med. Bente Klarlund Pedersen
Centre of Inflammation and Metabolism, Rigshospitalet
Kr. 77.000

Måling af et nyt beta-celle specifikt autoantistof i type 1-diabetes, Zn transporter SLC30A8, hos nydiagnosticerede børn og unge med type 1-diabetes
Post.doc. cand.scient., ph.d. Lotte Brøndum Nielsen
Børneafdeling L, Glostrup Hospital
Kr. 72.000

Sulfatide and apoptosis in type 1-diabetes
Videnskabelig medarbejder, cand.scient., ph.d. Allan Røske-Nielsen
Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 38.000

Udforskning af de molekylære mekanismer bag skeletmuskulaturens insulinresistens
Lektor, læge Thorkil Ploug
Panum Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 77.000

Undersøgelse af den metaboliske kontrols indflydelse på MBL’s kar-beskadigende effekter ved type 1-diabetes i DCCT studiet
Professor, overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg
Medicinsk Afdeling M, Aarhus Universitetshospital
Kr. 48.000

In vitrofunktionelle studier af DNA-variationer i β-cellegener
Forskningslektor, overlæge, ph.d. Henrik Thybo Christensen
Afdeling for Klinisk Biokemi, Genetik og Farmakologi, Odense Universitetshospital
Kr. 48.000

Effekten af GLP-1 og GIP på betacellens maksimale insulinsekretoriske kapacitet ved type 1-diabetes
Klinisk assistent, læge, ph.d-studerende Urd Kielgast
Endokrinologisk Klinik, Hvidovre Hospital
Kr. 38.000

Effekten af gastric bypass på glukosestofskiftet hos personer med type 2-diabetes
Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad
Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
Kr. 225.000

Does Isosteviol improve glucose homeostatis in type 2-diabetes? – a new promising drug
Lektor, cand.scient., ph.d. Per Bendix Jeppesen
Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Sygehus
Kr. 48.000

Er D vitamin “the missing link” i udviklingen af diabetes?
Afdelingslæge, ph.d. Jannet Svensson
Børneafdelingen L, Glostrup Hospital
Kr. 48.000

Livsstil og graviditet: Den kliniske effekt af livsstilsmodifikation i graviditeten hos svært overvægtige kvinder
1.reservelæge, ph.d. Dorte Møller Jensen
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Kr. 48.000

Embracing biological variation: Implementation of high capacity MALDI-TOF-MS in diabetes peptidomics
Seniorforsker, ph.d. James McGuire
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 150.000

Beskyttelse af pankreatisk beta-celle masse med IL-1 receptor blokade og GLP-1: Translation fra in vitro – og dyre-studier til patient
Reservelæge Maria Antonova
Panum Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 68.000

Low-grade inflammation, adipokines and insulin resistance – a study of twins
Seniorforsker, læge, ph.d. Pernille Poulsen
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Effekter af SSRI-præparater på insulinfølsomheden og hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen i dyremodeller for lav fødselsvægt
Læge, ph.d. Esben Selmer Buhl
Farmakologisk Institut, Aarhus Sygehus
Kr. 58.000

Forekomst af makrovaskulær sygdom ved type 2-diabetes mellitus: Venstre ventrikel diastolisk dysfunktion, myokardiel iskæmi og perifer vaskulær insufficiens
Overlæge, ph.d. Jan Erik Henriksen
Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital
Kr. 58.000

En åben randomiseret undersøgelse over effekten af metformin og p-piller på glukosetolerance, insulinresistens, væksthormon, cortisol metabolisme og kardiovaskulære risikofaktorer ved polycystisk ovariesyndrom
Læge, ph.d. Dorte Glintborg
Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus
Kr. 58.000

Impact of physical inactivity (10 days bed rest) on in vivo insulin action, cellular glucose and fat metabolism, endothelial function, and the expression of genes- and proteins in skeletal muscle and adipose tissue, in healthy young men with and without increased risk of developing type 2-diabetes
Læge, ph.d.-studerende Amra Alibegovic
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 58.000

Alfacellens følsomhed for GLP-1 hos patienter med type 2-diabetes mellitus
Læge, ph.d.-studerende Kristine Juul Hare
Medicinsk Afdeling F, Gentofte Hospital
Kr. 48.000

Differentiel insulinfølsomhed i primære muskelcellekulturer etableret fra humane triceps, vastus og soleus muskelbiopsier
Reservelæge, ph.d. Peter Plomgaard
Center for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet
Kr. 48.000

Øjenkomplikationer hos fynske type 1-diabetikere – en 30 års opfølgende undersøgelse
Læge, ph.d.-studerende Jakob Grauslund
Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital
Kr. 63.000

The role of microRNAs in the development of type 2-diabetes
Post.doc., cand.scient., ph.d. Emma Nilsson
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 68.000

GPR39 – en vigtig factor for pancreas’ endocrine function
Forskningsadjunkt, læge, ph.d. Birgitte Holst
Panum Instituttet, Rigshospitalet
Kr. 92.000

Ændringer i mitokondriefunktion efter vægttab: Sammenligning mellem overvægtige med og uden type 2-diabetes
Klinisk assistent, læge, ph.d. Rasmus Rabøl
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Kr. 68.000

Samspillet mellem protein, kulhydrater og fedt i udvikling og funktion af fedtceller. cAMP signalering som regulator af insulinfølsomhed og den mulige brug af fedtafledte mikropartikler som biomarkører
Professor, cand.scient. Karsten Kristiansen
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet
Kr. 38.000

Beskytter sekretion af lipoproteiner fra muskler mod type 2-diabetes?
Klinisk assistent, læge Emil Daniel Bartels
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Kr. 48.000

Præ-diabetes – en eller flere tilstande? En patofysiologisk karakterisering af prædiabetiske tilstande IFG og IGT i den danske befolkning
Videnskabelig medarbejder, cand.scient., ph.d.-studerende Kristine Færch
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 68.000

Identification of novel biomolecules and their molecular targets which regulate lipid homeostatis in eukaryotes
Lektor, cand.scient., ph.d. Nils Joakim Færgeman
Biokemisk og Molekylær Biologisk Institut, Syddansk Universitet
Kr. 53.000

Fødselsvægt blandt kvinder med tidligere gestationel diabetes og dennes relation til senereudvikling af glukoseintolerance
Læge, ph.d. Jeannet Lauenborg
Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet
Kr. 48.000

Systemisk Inflammation ved type 2-diabetes – betydning for Renal Hæmodynamik, Insulinresistens og Effekt af Probiotiske Bakterier
Læge, ph.d.-studerende Sofie Andreasen
Center for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet
Kr. 58.000

The inflammatory response in beta cells – a radical approach
Videnskabelig assistent, læge, ph.d.-studerende Regine Bergholdt
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Jern-metabolismens rolle i IL-1-medieret beta-celle død i type 1-diabetes mellitus
Videnskabelig medarbejder, cand.scient. Morten Fog Tonnesen
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Postprandiel sekretion af GLP-1 hos patienter med gestationel diabetes mellitus
Overlæge, dr.med. Steen Larsen
Medicinsk Afdeling M, Glostrup Hospital
Kr. 58.000,-

Energi i flydende form, Betydning for appetitten, appetitregulatoriske hormoner, insulinfølsomheden og kropsvægten
Professor, overlæge, dr.med. Bjørn Richelsen
Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital
Kr. 77.000

Biokemisk og klinisk aspirinresistens hos diabetikere og ikke-diabetikere
Overlæge, dr.med. Steen Dalby Kristensen
Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital
Kr. 38.000

Hyppige gen-varianter i CDKN2A/B – er de årsag både til hjertekarsygdom og type 2-diabetes mellitus?
Cand.scient., ph.d.-studerende Christian Schack Rose
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Prædiabetes og koronararterie sygdom: Effekten af metformin på glucose- og lipidmetabolisme, endotelfunktion, hjerterytmevariabilitet og inflammatoriske markører
1.reservelæge, dr.med. Steen B. Haugaard
Intern Medicinsk Klinik, Amager Hospital
Kr. 58.000

Insulin dysfunction in the arteries in type 2-diabetes – a precursor of atherosclerosis
Post.doc., cand.scient., ph.d.-studerende Vibe Skov
Human Micro Array Center, Afdeling for Biokemi og Genetik, Odense Universitetshospital
Kr. 67.000

Serum albumins beskyttende virkning i udviklingen af β-celle dysfunktion og død
Lektor, dr.scient. Peter Thams
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Kr. 58.000

Studier af molekylærbiologiske mekanismer bag insulinresistens i skeletmuskulatur ved type 2-diabetes under normo- og hyperglykæmi
Læge, ph.d.-studerende Birgitte Falbe Vind
Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital
Kr. 58.000

Identification of biomarkers as surrogate endpoints and predictors of clinical response by proteomic analysis of serum from type 2-diabetic patients treated with interleukin-1 receptor antagonist
Stud.Med. Mette Koefoed
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 87.000

Antibiotika brug i barndommen og senere udvikling af diabetes (Anti_Diab)
Videnskabelig assistent, læge, ph.d.-studerende Stefanie Eising
Steno Diabetes Center, Gentofte
Kr. 48.000

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes