MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Afprøvning af ny stikfri blodsukkermåler

RSP Systems A/S er en mindre forskningsvirksomhed, som er i gang med at udvikle en stikfri glukosemåler. Den stikfrie måler vil på sigt kunne fungere som et supplement til den normale fingerprikmåling. Forsøget er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA).

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Du skal have diabetes (type 1 eller type 2) 
  • Du skal være over 18 år
  • Du skal kunne måle blodglukose 6 gange dagligt

Ønsket antal forsøgspersoner

6 personer 

Formål med forsøget

Formålet er at sammenligne glukosemålinger foretaget med det stikfri udstyr med glukosemålinger foretaget med traditionel fingerprikmåling.

Rekrutteringsperiode

Fra den 1. november 2019 til den 31. december 2020

Forsøgsperiode

Fra den 1. november 2019 til den 1. februar 2021

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget strækker sig i alt over 43 dage, heraf 1 kort forundersøgelse og 2 ens undersøgelsesdage á ca. 8 timer på SDCA, samt 40 hjemmemålingsdage (eller andre steder, som du bestemmer). Hver dag skal der foretages seks målesessioner, som hver består af tre målinger med forsøgsudstyret samt to fingerprikmålinger. Ved de 2 ens undersøgelsesdage på SDCA skal du møde fastende om morgenen. Der foretages igen målesessioner, men nu ca. hvert 15.-30. minut i op til 8 timer. Der serveres et kulhydratrigt morgenmåltid samt frokost.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der ydes kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af transportomkostninger til de tre besøg på SDCA.

Lokation

Steno Diabetes Center Aarhus
Palle Juul-Jensen Boulevard 99
8200, Aarhus N.

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Projektsygeplejerske, Ann Gade
Telefon: 31 51 92 27
Mail: alg@clin.au.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er MJ-: 1-10-72-331-18. Forsøgsansvarlig er overlæge, Sanne Fisker. RSP Systems er økonomisk sponsor og samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent tillægsgodkendelse nummer et

Hent tillægsgodkendelse nummer to

Hent tillægsgodkendelse nummer tre

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes