MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Aldosterons rolle i kredsløbsforstyrrelser hos personer med type 2-diabetes

Niveauerne af hormonet aldosteron er forhøjet hos personer, der har type 2-diabetes. Nyere forskning tyder på, at hormonet aldosteron har en negativ effekt på blodkarrenes evne til at regulere blod-gennemstrømningen og sukkerfølsomheden. De underliggende mekanismer, hvorved aldosteron påvirker disse systemer, er ukendte, og det vides endnu ikke, om behandling med en aldosteron-receptorblokker kan forbedre blodkarrenes funktion og evnen til at optage sukker.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:

  • er mellem 40-65 år
  • har et BMI under 32 kg/m²
  • er ikke-ryger
  • har et velreguleret blodtryk under 140/90 mmHg ved behandling med maksimalt to præparater mod forhøjet blodtryk
  • er inaktiv - dvs. ikke dyrker jævnlig motion
  • hvis du har type 2-diabetes, må du ikke være i insulinbehandling

Ønsket antal forsøgspersoner

20 personer med type 2-diabetes og 20 personer uden type 2-diabetes.

Formål med forsøget

Vi vil gerne undersøge om behandling med et velkendt lægemiddel, der hæmmer aldosteron-receptorerne, forbedrer blodkarrenes funktion samt evnen til at optage sukker hos type 2-diabetikere, sammenlignet med personer uden type 2-diabetes.

Forventet start

Den 1. april 2017

Forventet afslutning

Den 30. november 2019

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Selve forsøgene vil strække sig over 4 forsøgsdage á 7 timer; 2 dage før og 2 dage efter 8 ugers behandling med et velkendt lægemiddel. Man skal møde fastende og ligge stille i en seng, mens undersøgelserne står på. Der vil i forbindelse med forsøgsdagene blive udtaget muskelprøver.
Forud for første forsøgsdag udføres en forundersøgelse, der vil bestå af en samtale samt en blodprøve til en generel screening.

Du kan til enhver tid få adgang til dine egne resultater ved at kontakte de forsøgsansvarlige.
Oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, som evt. fremkommer i forbindelse med forsøget, er omfattet af tavshedspligt.

Det er frivilligt at deltage i forsøgene, og kan kun ske efter, du har fået mundtlig og skriftlig information og underskrevet samtykke-erklæringen, som du i øvrigt til enhver tid kan trække tilbage uden begrundelse.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der vil blive udbetalt et vederlag, når man som forsøgsperson har afsluttet sin deltagelse. Beløbet er skattepligtigt.

Lokation

Institut for Molekylær Medicin
Kardiovaskulær Og Renal Forskningsenhed
J.B. Winsløws vej 21. 1
5000 Odense C

Kontaktinformation 
Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Læge og ph.d.-studerende Stine Høyer Finsen
Telefon: 65 50 49 07
Mail: sfinsen@health.sdu.dk

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-15007940. Forsøgsansvarlig er Stefan P. Mortensen. Forsøget er sponsoreret af Det Frie Forskningsråd.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes