BLIV MEDLEM

Betydningen af lavt blodsukker for hjertets, kredsløbets og immunforsvarets funktion.

Lavt blodsukker medfører akutte symptomer (bl.a. svedtendens, sult og svimmelhed), men vi tror at det også medfører aktivering af immunsystemet, som - ligesom ved højt blodsukker - kan medføre øget risiko for hjerte-kar sygdomme. Vi ønsker således at undersøge, hvad der sker med hjertet, kredsløbet og immunsystemet, når blodsukkeret er for lavt. 

Projekt er en del af Hypo-RESOLVE projektet som er finansieret af EU’s forskningsprogram Horizon 2020. Projektet finder sted i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Radboud Universitets Hospital i Nijmegen, Holland.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du skal opfylde nedenstående:

 • Underskrevet informeret samtykke.
 • Skal kunne tale og skrive dansk.
 • Være i behandling med insulin.
 • BMI: 19-40 kg/m2 (normalvægtig-fedme klasse II).
 • Alder: 18-75 år.
 • Normalt blodtryk (<140/90 mmHg).
 • Varighed af diabetes > 1 år.
 • HbA1c < 100 mmol/mol (langtidsblodsukkeret). 

Du må ikke opfylde nedenstående:

 • Have haft hjerte-kar sygdom inden for de sidste 5 år.
 • Have anden en autoimmun sygdom end Type 1 diabetes.
 • Tage medicin, der påvirker immunsystemet eller tage antibiotika.
 • Tage medicin (andet end diabetesmedicin), der kan påvirke blodsukkeret, fx prednisolon.
 • Være i behandling med antidepressiv medicin.
 • Være gravid eller amme.
 • Være i behandling med kolesterolsænkende medicin - dette kan dog planlægges, så du kan deltage alligevel.

Ønsket antal forsøgspersoner

56 personer.

Formål med forsøget

Formålet med projektet er at undersøge mulige følger af lavt blodsukker (hypoglykæmi) på hjertets funktion og på kroppens immunsystem.

Rekrutteringsperiode

Fra oktober 2019 til januar 2021.

Forsøgsperiode

Fra november 2019 til januar 2021.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

For at deltage skal du kunne møde 6 gange.

 • Dag 1: Screening af om du kan deltage, herunder helbredsundersøgelse samt vurdering af medicin, blodtryk, m.v.
 • Dag 2: Påsætning af kontinuerlig glukose måler (CGM)
 • Dag 3: Forsøgsdag, en uge efter besøg 2 (fra ca. kl. 8-14).
 • Dag 4-6: Blod- og urinprøver. 

På selve forsøgsdagen (dag 3), møder du fastende (fra midnat) kl. 07:30 i afdelingen, du medbringer en urinprøve (morgenurinprøve).

Herefter vil vi anlægge to intravenøse adgange (drop) - en i hver arm. Den ene skal bruges til at give insulin og sukker, og den anden skal bruges til at tage blodprøver fra. Herefter vil vi sænke dit blodsukker til ca. 2,8 mmol/l (hypoglykæmi) i 1 time.

Under hele forløbet vil vi holde øje med dit blodsukker, spørge ind til symptomer på lavt blodsukker, samt tage blodprøver. Vi vil også teste din hjernefunktion med forskellige opgaver og undersøge dit hjerte med ultralydsundersøgelse. Efter 1 time med lavt blodsukker, vil vi øge dit blodsukker til et normalt niveau.

Derefter vil vi tilbyde dig et måltid, og vi anbefaler, at du spiser så meget du kan for at komme dig bedst muligt over, at du har haft lavt blodsukker. Vi vil måle dit blodsukker en time efter, du har nået normalt blodsukkerniveau og sikre os at du er har det godt. Vi tilbyder taxa til og fra hospitalet denne dag, såfremt du skulle ønske det.

Efter selve forsøgsdagen skal du møde 3 gange mere (24 timer, 72 timer og 7 dage efter), for at få taget en blodprøve og aflevere en morgenurinprøve. Disse besøg vil højst tage 30 min.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der ydes økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste op til 4000 kr. for deltagere med Type 1- og Type 2-diabetes, samt honorar for raske deltagere mellem 3500-5000 kr.

Lokation

Nordsjællands Hospital, Hillerød
Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling
Dyrehavevej 29
3400, Hillerød

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Ph.d. -studerende, Therese Wilbek Fabricius
Telefon: 30 70 01 75
Mail: therese.emilie.wilbek.fabricius@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19005936. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, Ulrik Pedersen-Bjergaard. Forsøget er sponsoreret af Horizon 2020, EU's forskningsprogram. Samarbejdspartner er Radboud Universitetshospital, Nijmegen, Holland.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent tillægsgodkendelsen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes