BLIV MEDLEM

Cannabis-baseret medicin til behandling af perifere neuropatiske smerter

Forsøget har til formål, at afklare om tetra-hydro-cannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), der de vigtigste komponenter i cannabis, hver for sig eller i kombination kan lindre perifere nervesmerter. Denne type smerte findes f.eks. ved polyneuropati (nervebetændelse), efter akut helvedesild, eller efter perifer nerveskade.I forsøget vil deltagere efter lodtrækningsprincip blive behandlet med enten THC, CBD, kombinationen af THC og CBD, eller placebo (uvirksomt stof) i en behandlingsperiode på 8 uger forudgået af en uge uden behandling. Der er tale om et såkaldt dobbelt-blindt forsøg, hvor hverken patient eller behandler ved hvilken af de 4 mulige behandlinger, der gives til den enkelte patient. Under forsøget kan man vælge at fortsætte med sin aktuelle behandling for smerterne eller at være uden anden behandling end forsøgsmedicinen. I forsøgsperioden kan du ved udtalte smerter anvende smertestillende nødsmedicin (paracetamol) ved siden af forsøgsmedicinen.

Forsøgsmedicinen er kapsler fremstillet på Glostrup Apotek. Under hele forsøgsperioden vil patienten føre dagbog mhp. smerteregistrering. Undervej vil der blive foretaget spørgskemaer, test, undersøgelser samt blodprøver og EKG.

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Kvinder og mænd med perifere nervesmerter, det vil sige f.eks. nervesmerter som følge af nervebetændelse (f.eks. ved diabetes), kroniske nervesmerter efter helvedesild og efter skader på perifere nerver
  • Alder 18 år og derover
  • Behandlingskrævende smerter
  • Ingen anden væsentlig årsag til smerter

Du kan ikke deltage hvis du får morfika for smerterne og ikke kan stoppe denne behandling.

Ønsket antal forsøgspersoner

150

Formål med forsøget

At undersøge virkningen af cannabis-baseret medicin på nervesmerter med hensyn til smertelindring og uønskede virkninger (bivirkninger).

Rekrutteringsperiode

Fra december 2018 til december 2020

Forsøgsperiode

Fra december 2018 til april 2021

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget inkluderer patienter fra december 2018 til december 2020. For den enkelte deltager vil forsøget strække sig over ca. 3 måneder, hvor man vil skulle møde i ambulatorium 5 gange. 

Der gøres opmærksom på at, der er kørselsforbud under hele behandlingsperioden.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Forsøgsmedicin og udgifter til transport til ambulatoriebesøgene dækkes.

Lokationer

Odense Universitetshospital
Neurologisk afdeling N
J. B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

Aarhus Universitetshospital
Dansk Smerteforskningscenter
Palle Juul-Jensens Boulevard 1, Pavillionbyen, Indgang A
8200, Aarhus N

Rigshospitalet
Tværfaglig Smerteklinik
Blegdamsvej 9
2100, København Ø

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 2
2820, Gentofte

Kontaktperson

Læge, PhD-stud., Kanita Zubcevic
Tlf: 65 41 24 71
E-mail: kanita.zubcevic@rsyd.dk


Den Videnskabsetiske Komité og Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer er EudraCT no. 2017-005198-38, VEK-nummer S-20170220. Forsøgsansvarlig er prof. Søren Sindrup. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Regionernes Medicinpulje, Sundhedsministeriet SATS pulje, SDU.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent godkendelsen fra Lægemiddelstyrelsen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes