MIT DIABETESBLIV MEDLEM

DANMARK

Dette studie omfatter en grundig undersøgelse af følesansens funktion samt hjertets og mave-tarmsystemets funktion. Der indgår ingen behandling, da studiet udelukkende har til formål at undersøge eventuelle nerveskader, og hvordan disse nerveskader eventuelt kan opdages på et tidligt stadie.

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Man skal have type 2 diabetes
  • Være over 18 år 
  • Være af nordeuropæisk afstemning 
  • Kunne læse og forstå dansk

Ønsket antal forsøgspersoner

100

Formål med forsøget

Formålet med studiet er at belyse om kroppen har skader i nerverne i det sensoriske nervesystem samt i de nerver, der regulerer funktionen af de indre organer, som følge af diabetes. Nerveskader er en forholdsvis almindelig følgeskade af diabetes. Det kaldes diabetisk nervebetændelse, og kan forårsage skader i nerveforsyning til f.eks. benene, rygmarv og hjerne og de indre organer.
Disse nerveskader behøver ikke at give anledning til symptomer, og derfor kræver det omfattende undersøgelser for at bestemme omfanget af skaderne. Selv mindre nerveskader kan dog have indflydelse på kroppens funktion. F.eks. kan nerveskader give anledning til ændringer i evnen til at opfatte smerte. Ligeledes ses nedsat transporthastighed af føde igennem mave-tarmsystemet, hvilket igen kan få betydning for sammensætningen af bakterier i tarmen. Begge dele kan have konsekvenser i forbindelse med reguleringen af blodsukkeret og diabetikerens trivsel i almindelighed.

Rekrutteringsperiode

Fra 1. oktober 2017 til 31. juni 2020

Forsøgsperiode

Fra 1. august 2017 til 31. august 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Én studiedag som varer 1½-2 timer

  • Der vil blive taget en blodprøve
  • Måling af hjertekardiogram med 3 forskellige metoder (5 min., 20min. og 5 dage)
  • Måling af mave-tarmfunktionen med kapsel 
  • Lette smertemål
  • Afføringsprøve og urinprøve
  • Spørgeskema

Èn afleveringsdag som varer ca. 10 min.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

Lokationer

Aalborg Universitetshospital
Mech-Sense, Gastroenterologisk afdeling
Mølleparkvej 4
9000, Aalborg

Kontaktperson

Forskningsbioanalytiker, Lene Holm
Tlf: 97663674
E-mail: lhfp@rn.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer N-20170045. Forsøgsansvarlig er seniorforsker Christina Brock. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Aalborg Universitet.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent tillægsprotokollen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes