BLIV MEDLEM

Diabetes, fald og fraktur

En svækket balance, nedsat muskelstyrke eller svage knogler kan være med til at øge risikoen for fald og knoglebrud. Derfor ønsker vi at undersøge deltagere MED og UDEN sukkersyge i et videnskabeligt forskningsprojekt om muskler, knogler og fald.

Vi undersøger bl.a.:
Muskelstyrke og funktion, balanceevne, knoglestyrke, kropssammensætning og dine øjne ved hjælp af scanninger, balance-, styrke- og funktionstests samt blodprøver.

Forsøget varer 3 timer og foregår på Aalborg Universitetshospital.

Med din deltagelse kan du bidrage med viden om sukkersyge og samtidig får du viden om dine muskler, fedtfordeling og knogler.

Hvem kan deltage i forsøget?

Vi søger deltagere MED og UDEN sukkersyge som er mellem 18 og 90 år gamle.

Ønsket antal forsøgspersoner

800 personer 

Formål med forsøget

Hvis man har sukkersyge kan knoglerne blive svagere og man får en øget risiko for knoglebrud. Desuden er der også en større risiko for at falde og derved pådrage sig et knoglebrud. I dag ved man meget om grunden til svaghederne i knoglerne, som bl.a. kan forebygges med medicin. Derimod mangler vi stadig viden om den øgede faldtendens og dennes indvirken på knoglebrud.

Rekrutteringsperiode

Fra den 1. maj 2019 til den 12. december 2020

Forsøgsperiode

Fra den 1. maj 2019 til den 6. juni 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Projektet består af en engangsundersøgelse varende ca. 3 timer. Du vil blive indkaldt til et besøg med en nøje tilrettelagt plan for dagen. Du vil blive spurgt ind til dit generelle helbred, blive undersøgt, få foretaget blodprøver, taget dit blodtryk, målt et hjertediagram, testet din følesans, undersøgt dine knogler og muskler ved hjælp af en scanning, testet din muskelstyrke, balance og gang samt få taget et billede af dit øjes nethinde og målt synsstyrken.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej

Lokation

Aalborg Universitetshospital
Steno Diabetes Center Nord
Hobrovej 18-22
9100, Aalborg

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:

Læge, ph.d-studerende Nicklas Højgaard Rasmussen
Telefon: 61 30 63 06
Mail: nicklas.rasmussen@rn.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er N-20190004. Forsøgsansvarlig er Læge og phd studerende, Nicklas Højgaard Rasmussen. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Steno Diabetes Center Nord og Peter Vestergaard. Aalborg Endokrinologisk afdeling er samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes