BLIV MEDLEM

DIET-CARB studiet

DIET-CARB studiet undersøger effekten af to forskellige metoder til at undervise i kulhydrattælling på i forhold til blodsukkerkontrollen, øvrige helbredsforhold og kostrelateret livskvalitet sammenlignet med et individuelt kostvejledningsforløb hos en klinisk diætist, som vi i dag rutinemæssigt tilbyder patienter med type 1-diabetes.

Hvem kan deltage i forsøget?

 • Personer med type 1 diabetes, som går i behandling for sin diabetes på et hospital i Region Hovedstaden
 • Personer som har haft diabetesdiagnosen i mindst 1 år
 • Pen-behandlede som får ordineret måltidsinsulin
 • Personer med HbA1c imellem 7,0 % (53) og 11,0 % (97)
 • Personer mellem 18 og 75 år
 • Personer der ikke deltager i et andet klinisk forsøg eller have planer om det inden for det nærmeste år

Ønsket antal forsøgspersoner

231 personer 

Formål med forsøget

Formålet med forsøget er at undersøge, om der er fordele ved at deltage i to forskellige typer undervisning i kulhydrattælling målt på reguleringen af langtidsblodsukker (HbA1c), udsving i blodsukker, kropsvægt, blodtryk og fedtstoffer i blodet. Derudover vil vi gerne undersøge, om færdigheder i at vurdere og beregne mængden af kulhydrater i forskellige måltider, som opnås undervejs i forløbet, har betydning for regulering af blodsukkeret og kropsvægten. Vi ønsker også at undersøge, om forsøgsdeltagerne oplever forskelle i deres evne til at kunne tage hånd om deres diabetes og deres livskvalitet i relation til maden. Endelig vil vi på baggrund af analyser af forsøgsdeltagernes blod og urin undersøge faktorer, som har betydning for sundheden.

Rekrutteringsperiode

Fra oktober 2018 til december 2021

Forsøgsperiode

Fra oktober 2018 til december 2022

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Alle forsøgsdeltagere vil indledningsvis ved lodtrækning blive udvalgt til et forløb i en af de tre følgende grupper med kliniske diætister på Steno Diabetes Center Copenhagen:

 • Gruppe A: Et grundlæggende kursus i at tælle kulhydrater (basal kulhydrattælling)
 • Gruppe B: Et udvidet kursus i at tælle kulhydrater inkl. en bolusberegner (udvidet kulhydrattælling)
 • Gruppe C: Et forløb med individuel kostvejledning (standard behandling)

Deltagelse i forsøget indebærer, at du afsætter tid til:

 • Et opstartsbesøg på to timer, hvor du undersøges
 • Tre besøg hos klinisk diætist á op til tre timers varighed i løbet af tre måneder (diætistforløbet)
 • En midtvejsundersøgelse efter seks måneder, som varer ca. to timer
 • En afsluttende undersøgelse efter et år, som varer ca. en time

Dvs. din forsøgsperiode er 48 uger, med i alt 6 besøg, som ligger ud over dine planlagte besøg hos læge eller sygeplejeske i diabetesambulatoriet i studieperioden.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej.

Lokation

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens vej 2-4
2820, Gentofte

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
ph.d-studerende Bettina Ewers
Telefon: 30 91 29 97

Mail: bettina.ewers@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-18014897. Forsøgsansvarlig er PhD, Bettina Ewers. Klinisk ansvarlig overlæge er Henrik Ullits Andersen. Steno Diabetes Center Århus og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet er samarbejdspartnere.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes