BLIV MEDLEM

Effekten af et måltid med lavt kulhydrat- og højt proteinindhold på forekomsten af lavt blodsukker under og efter fysisk aktivitet

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, om kostens sammensætning er af betydning for risikoen for at udvikle lavt blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet. Forsøgsdeltagelse omfatter fire besøg: et screeningsbesøg, to forsøgsdage og et afsluttende besøg.

Forsøgsdagene består af to dele: en første del på Steno Diabetes Center Copenhagen og en anden del hjemme hos dig selv.

Under første del vil du skulle spise et måltid, som den ene dag har et lavt kulhydrat- og et højt proteinindhold, mens det den anden dag har et højt kulhydrat- og et lavt proteinindhold. Du vil også skulle cykle i 45 minutter på en motionscykel. I løbet af forsøgsdagen vil vi bl.a. tage blodprøver, spørge ind til din mæthedsfornemmelse og måle dit stofskifte ved hjælp af en maske, som du skal trække vejret igennem.

Første forsøgsdel på Steno Diabetes Center Copenhagen slutter om eftermiddagen, og forsøget fortsætter hjemme hos dig selv. Her vil du skulle gøre, hvad du normalt gør, men dit blodsukkerniveau og dit aktivitetsniveau vil blive registreret af små målere, som du skal bære på kroppen. Målingerne fortsætter indtil næste morgen, hvor forsøgsdagen afsluttes.

Hvem kan deltage i forsøget?

For at kunne deltage i forsøget skal du:

 • være mellem 18 og 70 år
 • have type 1 diabetes (varighed mindst 5 år)
 • være i insulinpumpebehandling (varighed mindst 1 år)
 • anvende en kontinuerlig glukosemåler/sensor (varighed mindst 3 måneder)
 • have en langtidsprøve (HbA1c) på 58 mmol/mol eller derunder
 • have et BMI (vægt/højde x højde) mellem 18,5 og 30,0 kg/m2
 • være regelmæssigt fysisk aktiv på et moderat men ikke atletisk niveau
 • anvende kulhydrattælling og insulinpumpens boluskalkulator til alle dine måltider
 • kunne mærke lave blodsukre
 • være indstillet på at følge planen for forsøgsdagene nøje.

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:

 • anvender anden medicin til behandling af dit blodsukker end insulin
 • er i behandling med binyrebarkhormon
 • anvender en insulinpumpe af typen Metronic Minimed 670G
 • har allergi for paracetamol
 • ammer, er gravid eller aktivt forsøger at blive gravid
 • er kendt med hjertesygdom
 • er kendt med svær astma.

Ønsket antal forsøgspersoner

15 personer.

Formål med forsøget

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, om kostens sammensætning er af betydning for risikoen for at udvikle lavt blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet.

Rekrutteringsperiode

Fra 27. maj 2020 til 31. oktober 2020.

Forsøgsperiode

Fra 15. juni 2020 til 31. oktober 2021.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget omfatter i alt fire besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen i form af en screeningsdag, to forsøgsdage og et afsluttende besøg. Der er en 10-14 dages pause imellem hver forsøgsdag. Du skal i to dage op til hver forsøgsdag anvende en kontinuerlig glukosemåler (Dexcom G6) og bære en aktivitetsmåler om håndleddet.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Vi yder kompensation for ulejligheden ved at deltage i forsøget. Der udbetales 750 kr. per gennemført forsøgsdag. De 750 kr. er B-skattepligtige. Derudover dækker vi udgifter til transport til og fra Steno Diabetes Center Copenhagen til forsøgspersoner, der bor mere end 10 km væk med et maksimumbeløb på 500 kr. per besøg. Hvis du kører i bil, får du 1,96 kr. per kørt kilometer.

Lokation

Steno Diabetes Center Copenhagen
Klinisk forskning, Diabetes Technology
Niels Steensens Vej 2
2820, Gentofte

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Reservelæge, Ph.d. -studerende, Kasper Birch Kristensen
Telefon: 20 52 89 49
Mail: kasper.birch.kristensen.01@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20007316. Forsøgsansvarlig er Reservelæge, Ph.d. -studerende, Kasper Birch Kristensen. Forsøget er sponsoreret af Kirsten Nørgaard, Læge og dr.med, Steno Diabetes Center Copenhagen, Klinisk forskning, Diabetes Technology. Samarbejdspartner er Richard M. Bracken, Associate professor in Exercise, Physiology and Biochemistry. Applied Sport, Technology, Exercise and Medicine Research Centre (A-STEM), Swansea University.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes