BLIV MEDLEM

Effekten af Neprilysin hæmning på energi stofskiftet

Forsøget har til formål at undersøge om der kan være gavnelige effekter for blodsukkerreguleringen hos personer med type 2 diabetes, ved at hæmme enzymet neprilysin.

Enzymet hæmmes ved at benytte det velkendte og benyttede hjertemedicinske præparat Entresto.

Hvem kan deltage i forsøget?

For at kunne deltage i forsøget skal du:

  • Have type 2-diabetes, kun behandlet med metformin
  • Være mand
  • Være 30 - 70år
  • Have en BMI på 25 - 35.

Ønsket antal forsøgspersoner

3-5 personer.

Formål med forsøget

At undersøge hvorvidt en hæmning af enzymet neprilysin er gavneligt for reguleringen af blodsukker hos personer, der lider af type 2 diabetes. Hæmningen af neprilysin vil foregå ved at benytte det velkendte og anvendte præparat Entresto (Sacubitril/Valsartan), der indtages som tablet.

Forsøgsmetoden er opstillet som et måltidsforsøg, som indebærer 5 forsøgsdage af 5 timer fordelt på cirka 10 uger, dog med minimum 1 uge mellem hver forsøgsdag. På hver forsøgsdag vil der blive serveret et standardiseret måltid, hvorefter udviklingen af blodsukker samt relevante hormoner monitoreres dagen igennem via blodprøver.

Rekrutteringsperiode

Fra 25. januar 2019 til 1. januar 2021

Forsøgsperiode

Fra 25. januar 2019 til 1. januar 2021

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøgspersoner med interesse kan komme til en screeningssamtale så hurtigt som muligt hvorefter opstart af forsøgsrækken kan fastsættes.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der tilbydes et honorar på 2000 kr. samt kørselsgodtgørelse.

Lokation

Hvidovre Hospital
Afdeling 159, Endokrinologisk forskning
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Klinisk Assistent, Andreas Møller
Telefon: 42 45 21 53
Mail: Andreas.moeller@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-18000360. Forsøgsansvarlig er Assosiate Professor, Københavns Universitet, Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen. 

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes