MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Effekter af ANP og neprilysin hæmning på energistofskiftet

Forsøget er et standardiseret måltidsforsøg hvor forsøgspersonen møder fastende og får lagt en dropnål i albuebøjningen til udtræk af blodprøver. Herefter indtages et standard måltid i form af en big mac burger fra Mc Donalds. Personen observeres derefter løbende ved udtag af blodblodprøver samt målinger af blodtryk og puls.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du skal være:

  • Mand mellem 30-70år
  • Have type 2 diabetes som kun er behandlet med metformin
  • BMI mellem 25-35
  • Have været vægtstabil med +/- 3 kg inden for de sidste 3 måneder 

Du må ikke:

  • Have lidt af akut sygdom (sygemeldt/sengeliggende) inden for de sidste to uger
  • Lide af cancer-, hjerte-, lever-, nyre-, og luftvejssygdomme
  • Have et alkohol- eller stofmisbrug
  • Have givet en bloddonation inden for de seneste 3 måneder

Ønsket antal forsøgspersoner

5 personer 

Formål med forsøget

Formålet med forsøget er at undersøge effekterne ved hæmning (tabletter) af enzymet neprilysin. I teorien kan det lede til gunstige effekter på energistofskiftet, der kan normalisere blodsukkerudsving hos type 2-diabetikere, efter et måltid.

Rekrutteringsperiode

Fra 23. maj 2019 til 1. januar 2020

Forsøgsperiode

Fra 23. maj 2019 til 1. januar 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Der er i dette forsøg 5 forsøgsdage bestående af 4,5 - 5 timer, som foregår på Hvidovre Hospital afd. 159. Der skal gå minimum 1 uge mellem hver forsøgsdag. Forsøgspersonen skal inden forsøget have holdt pause med metformin minimum 3 døgn inden forsøgsdagen. Forsøgspersonen er fastende om morgenen, og får lagt dropnål. Efter udtag af faste blodprøver, bliver der serveret et måltid og personen observeres ved udtag af blodprøver resten af forsøgsdagen.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

2000kr + kørsel efter gennemførsel af alle 5 forsøgsdage.

Lokation

Hvidovre Hospital, afd. 159
Kettegård allé 30
2650, Hvidovre

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Videnskabelig assistent, Andreas Møller
Telefon: 38 62 33 89

Mail: andreas.moeller@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-18000360. Forsøgsansvarlig er Assistant professor, Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, Københavns Universitet, Department of Biomedical Sciences. Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen er sponsor. Afdeling 159 Endokrinologisk forskning Hvidovre Hospital er samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes