MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Empagliflozins hjertebeskyttende effekt hos personer med type 2-diabetes - vil du deltage i et forsøg, hvor der er fokus på nye undersøgelser af hjertet?

Diabetesmidlet empagliflozin har en beskyttende effekt på hjertekarsygdom, og reducerer risikoen for at udvikle hjertesvigt. Vi kender i dag ikke forklaringen på den beskyttende effekt. Vil vi derfor undersøge, hvordan empagliflozin påvirker hjertets pumpefunktion og blodgennemstrømning, nyrerne og fedtvævet, for på den måde at blive bedre til at forhindre hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes.

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Du har type 2-diabetes
  • Du har en hjertesygdom eller risiko for at få en hjertesygdom, f.eks. hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet/hjernen, eller du har albumin (æggehvidestoffer) i din urin
  • Er over 18 år
  • Ikke har astma

Ønsket antal forsøgspersoner

92 personer 

Formål med forsøget

At undersøge hvordan diabetesmidlet empagliflozin påvirker hjertet, nyrerne og fedtvævet.

Rekrutteringsperiode

Den 1. marts 2017 til den 1. marts 2019

Forsøgsperiode

Den 1. marts 2017 til den 1. marts 2019

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Deltagelse i forsøget omfatter:

  • Forsøgsperiode med empagliflozin eller placebo i 3 mdr.
  • 2 undersøgelsesdage på Herlev Hospital af 4-5 timers varighed
  • 2 hjertescanninger på Rigshospitalet af 1 times varighed. 

Forsøgsdeltagerne får hjertet undersøgt med avanceret PET-CT og ultralyd (ekkokardiografi). Desuden måles nyrefunktionen, karstivheden, kropssammensætningen, og der tages blodprøver og en prøve fra dit fedtvæv. Interesserede deltagere vil blive tilbudt at deltage i en cykeltest, hvor man undersøger hjertets trykforhold.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der gives ikke vederlag for deltagelse, men transportudgifter refunderes efter aftale.

Lokation

Herlev Hospital
Medicinsk afdeling, Center for endokrinologi og metabolisme
Herlev Ringvej 75
2650 Herlev

Rigshospitalet
Hjertemedicinsk afdeling
Blegdamsvej 9
2100 København

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Læge, ph.d-studerende Mikkel Jürgens
Telefon: 20 28 81 72
Mail: mikkel.juergens.01@regionh.dk

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer er H-16042898. Forsøgsansvarlig er Caroline Kistorp. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, Hjerteforeningen, Medicinsk afdeling på Herlev Hospital, Forskningsrådet på Herlev og Gentofte Hospital, Hartmann Fonden og Toyota Fonden.

Hent godkendelsen fra Videnskabetisk Komité

Hent tillægsprotokollen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes