MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Evaluering af patienters behandling, anvendelse og oplevede effekt af medicinsk cannabis

Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet er i gang med et forskningsprojekt, der skal gøre os alle klogere på, hvordan medicinsk cannabis anvendes af patienter, og hvilke erfaringer de gør sig i den forbindelse. Vi vil i den forbindelse gerne interviewe patienter, der får eller har fået medicinsk cannabis udskrevet under den nye forsøgsordning. Derudover er vi i gang med at forberede en spørgeskemaundersøgelse om samme emne, men før vi kan sende spørgeskemaerne ud, skal de testes af patienter, der ligeledes er eller har været brugere af medicinsk cannabis under forsøgsordningen. Formålet med dette er at afklare relevans, forståelighed og brugervenlighed af skemaerne.

Vores forskning kan dermed ikke betegnes som forsøg/eksperiment.

Hvem kan deltage i forsøget?

Alle personer over 18 år, der får/har fået udskrevet medicinsk cannabis under forsøgsordningen.

Ønsket antal forsøgspersoner

Ca. 25 til spørgeskema test, 10 til interview.

Formål med forsøget

Evaluering af patienters behandling, anvendelse og oplevede effekt af medicinsk cannabis under forsøgsordningen.

Rekrutteringsperiode

Januar og februar 2020.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej.

Lokationer

Syddansk Universitet
Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

Kontaktperson

Videnskabelig assistent, Jessica Joan Williams
Tlf: 65 50 72 94
E-mail: jjwilliams@health.sdu.dk

eller

Sygeplejersle, Heidi Gram
Tlf: 40 21 50 93
E-mail: hgram@health.sdu.dk


Ifølge komitéloven skal projektet ikke anmeldes til Videnskabsetisk Komité. Projektleder: Helle Riisgaard. Juridisk ansvarlig: Jens Søndergaard

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes