BLIV MEDLEM

GIPs effekt på insulinfrigivelsen ved intensiveret behandling

Effekten af tarmhormonet GIP på insulinfrigivelsen ved type 2-diabetes efter tre ugers intensiveret behandling.

Tarmhormonet GIP stiger i forbindelse med fødeindtag og øger frigivelsen af insulin og sænker dermed blodsukkeret. Vi ønsker at undersøge GIP’s påvirkning af insulinfrigivelsen vha. en såkaldt GIP-hæmmer, og hvorvidt denne påvirkning bliver større efter tre ugers intensiveret behandling.

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Du er diagnosticeret type 2-diabetes
  • Det er højst 20 år siden du fik konstateret diabetes
  • Du har et BMI over 25 kg/m2
  • Dit hæmoglobin A11c (langtidsblodsukker) er over 59 mmol/l hvis du kun er i diabetesbehandling med metformin
  • Dit hæmoglobin A11c (langtidsblodsukker) er over 53 mmol/l hvis du er i diabetesbehandling med metformin + et tillægspræparat
  • Du må ikke være i behandling med GLP-1 receptor agonist (f.eks. liraglutid, oxempic, rybelsus, trulicit )
  • Du må ikke være nyre- eller leversyg eller have lav blodprocent

Ønsket antal forsøgspersoner

15 personer.

Formål med forsøget

Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvordan tarmhormonet GIP påvirker frigivelsen af insulin fra bugspytkirtlen til blodet og dermed blodsukkeret hos overvægtige patienter med type 2-diabetes. Type 2-diabetes blev tidligere kaldt for gammelmandssukkersyge. Tarmen frigiver GIP til blodet efter indtagelse af mad, så derfor undersøges effekten af GIP efter indtagelse af 75 gram sukker.

GIP er en forkortelse for glukose-afhængigt insulinfrigivende polypeptid (Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide).

Rekrutteringsperiode

22. september 2020 til 22. september 2021. 

Forsøgsperiode

22. september 2020 til 22. september 2021.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Et screeningmøde på ca 45 minutter.

Fire forsøgsdage af ca. 4½ times varighed.

Tre-fire ugers optimeret diabetes behandling i eget hjem, samt automatisk blodsukkermåler der sidder lige under huden på maven..

Evt. en uge op til første forsøgsdag, hvor blodsukker kan registreres og evt. medicin kan pauseres.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

5000 kr. + transportgodtgørelse.

Lokation

Gentofte Hospital
Center for klinisk Metabolisk Forskning
Gentofte Hospitalvej 7, 3. sal
2900 Hellerup

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Bjørn Hoe, Læge, phd studerende
Tlf. 38 67 34 14
Mail: bjoern.hoe@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20049431. Forsøgsansvarlig er Bjørn Hoe (vejleder prof. Filip Krag Knop). Forsøget er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden.

Hent godkendelsen fra den Videnskabsetiske Komité

Hent tillægsgodkendelsen fra den Videnskabsetiske Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes