BLIV MEDLEM

Gruppeinterview om støtte til fysisk aktivitet

Fysisk træning og samtaler om træning og en aktiv hverdag er en vigtig del af behandlingen af type 2-diabetes, men det kan være svært at komme i gang og fastholde gode vaner, og den rigtige støtte kan være afgørende. På Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, ønsker vi derfor i et nyt forskningsprojekt at undersøge, hvordan vi bedst kan støtte personer med type 2-diabetes i at få en mere aktiv hverdag og livsstil. Vi søger i den forbindelse personer, der har lyst til at deltage i et gruppe-interview, hvor der vil blive talt om et emne i fællesskab.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du kan deltage i dette projekt, hvis du har haft type 2-diabetes i over 12 mdr. og aldrig har modtaget et diabetes-relateret livsstilstilbud i din kommune eller gennem hospitalet. I dette interview søger vi personer, der har en masteruddannelse, kandidat- eller doktorgrad.

Ønsket antal forsøgspersoner

10

Formål med forsøget

Formålet med dette gruppeinterview er at undersøge, hvordan vi bedst kan støtte personer med type 2-diabetes i at få en mere aktiv hverdag og livsstil.

Rekrutteringsperiode

Fra den 3. december 2019 til den 1. februar 2020

Forsøgsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. januar 202

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Interviewet vil foregå i januar på Rigshospitalet, og vil vare ca. 1,5 time.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Du vil modtage et skattepligtigt honorar på 500 kr. for deltagelse i interviewet og du vil få refunderet udgifter til offentlig transport eller egen bil (takst: 3,56kr/km).

Lokationer

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Ole Maaløes vej 26
2100, København Ø

Kontaktperson

Ph.d.-studerende, Ida Kær Thorsen
Tlf: 35 45 76 26
E-mail: ida.kaer.thorsen@regionh.dk


Projektet kræver ikke godkendelse af Videnskabsetisk Komité og vi har tilsagn om dette i et brev med journal-nr. H-18021858. Forsøgsansvarlig er Ida Kær Thorsen. Forsøget er økonomisk sponsoreret af TrygFonden. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes