MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Har du diabetes og moderate til svære smerter i fødderne (diabetisk neuropati), og vil du deltage i et forskningsforsøg med ny medicin?

Vi søger forsøgspersoner til et forsøg med ny medicin til behandling af nervesmerter (diabetisk neuropati). Vi vil undersøge, om et nyt lægemiddel kan mindske nervesmerter som følge af diabetes. Forsøgscentrene findes i Odense, Aarhus og København.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du kan deltage i forsøget, hvis du

  • Er 18 år eller over
  • Har type 1- eller type 2-diabetes
  • Har haft moderate til svære nervesmerter i 6 måneder eller mere
  • Er villig til dagligt at udfylde en elektronisk dagbog

Ønsket antal forsøgspersoner

I Danmark skal ca. 12 forsøgspersoner deltage i forsøget

Formål med forsøget

Formålet med forsøget er at finde ud af, om et nyt lægemiddel kan mindske nervesmerter hos personer med diabetes, som har moderate til svære nervesmerter.

Rekrutteringsperiode

Fra den 15. marts til den 14. december 2018

Forsøgsperiode

Fra den 15. marts til den 14. december 2018

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Deltagelse i forsøget varer højst 17 uger, hvoraf behandlingen med forsøgsmedicinen varer 13 uger. Forsøgsmedicinen består af kapsler, som skal tages 2 gange dagligt. Der er 10 planlagte besøg på forsøgscentret. Undersøgelserne i forsøget består af blod- og urinprøver, smerte- og andre helbredsundersøgelser samt spørgeskemaer. Du skal dagligt angive dit smerteniveau via en elektronisk dagbog, som du får udleveret på forsøgscentret.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Du får ikke betaling for at deltage, men du kan få dækket transportomkostninger i forbindelse med besøgene på forsøgscentret. Du kan naturligvis altid stoppe med at deltage i forsøget, hvis du ikke længere vil være med.

Lokationer

Odense Universitetshospital
Smertecenter Syd OUH
Heden 9
5000 Odense C

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte

Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:

Odense Universitetshospital:
Projektsygeplejerske 
Eva McGehee
Telefon: 65 41 38 69
Mail: eva.mcgehee@rsyd.dk

Steno Diabetes Center Copenhagen:
Projektsygeplejerske Bente Blaaholm Nielsen
Telefon: 30 91 33 63
Mail: bente.blaaholm.nielsen@regionh.dk

Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital:
Projektsygeplejerske Bente Christensen
Telefon: 93 50 85 75
Mail: bente.christensen@clin.au.dk


Den Videnskabsetiske Komité samt Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer S-20170195. Forsøgsansvarlig er Gitte Handberg. Samarbejdspartner er Novartis. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Novartis.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent tillægsprotokollen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes