BLIV MEDLEM

Kroppens tilpasning til længerevarende hyppig hypoglykæmi hos personer med Type 1 Diabetes

Vi undersøger hvilken påvirkning længerevarende hyppige tilfælde af lavt blodsukker (hypoglykæmi) har på kroppen hos personer med type 1 diabetes.

I studiet undersøger vi både hele kroppen i form af analyser af blodprøver, måling af stofskiftet samt måling af kropstemperatur. Derudover undersøger vi også hjernens-, leverens og musklernes funktion ved hjælp af MR-scanning m.m.

Hvem kan deltage i forsøget?

Vi søger personer med Type 1 Diabetes og raske kontroller.

Ønsket antal forsøgspersoner

50 personer.

Formål med forsøget

At forstå hypoglykæmiens påvirkning på kroppen og skabe en forståelse så vi i fremtiden kan blive bedre til at forebygge hypoglykæmi.

Rekrutteringsperiode

Fra 23. juni 2020 til 30. november 2021.

Forsøgsperiode

Fra 1. juli 2020 til 31. december 2021.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Deltagere skal ind til i alt 4 besøg på hospitalet. En screeningsdag hvor det bliver kontrolleret at deltagerne opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne. Efterfølgende skal deltagerne møde op 2 gange på Nordsjællands Hospital i Hillerød og 1 gang på Hvidovre Hospital.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

3000 kr ved deltagelse i alle 4 besøg.

Lokationer

Nordsjællands Hospital, Hillerød
Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling
Dyrehavevej 29
3400, Hillerød

og

Hvidovre Hospital
MR afdelingen
Kettegård alle 30
2650, Hvidovre

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Ph.d.-studerende, Rui She
Telefon: 51 55 44 10
Mail: rui.she@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19031592. Lægemiddelstyrelsen har godkendt forsøget. Godkendelsesnummer CIV-19-05-028686. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, Ulrik Pedersen-Bjergaard. Forsøget er sponsoreret af Ulrik Pedersen-Bjergaard. Samarbejdspartnere er Danish Research Centre of Magnetic Resonance, Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes