MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulinfølsomhed, træning og type 2-diabetes

Forsøget er et træningsprojekt, som foregår dels på OUH og dels på Syddansk Universitet. Det opstartes i januar 2018. Man skal i forbindelse med projektet deltage i superviseret træning på mindre hold i 1 time 3 gange ugentligt strækkende sig henover 8 uger. Træningen vil består af både cykling og roning. Den foregå i moderat tempo, tilpasset den enkelte persons aktuelle kondi.
Udover deltagelse i selve træningen skal man kunne afse 5 dage til undersøgelse af sukkerstofskiftet, effekten af insulin og fysisk aktivitet.

Hvem kan deltage i forsøget?

Vi søger både raske normalvægtige (BMI 20-25) og overvægtige (BMI 28-35) mænd samt overvægtige mænd med type 2-diabetes til deltagelse i projektet. Man skal være i alderen 40-65 år.
Man skal være relativt utrænet og må derfor ikke dyrke mere end max 1-2 timers motion ugentlig.
BMI udregnes ved vægt i kg divideret med højde x højde målt i meter.

Ønsket antal forsøgspersoner

15 overvægtige mænd med type 2-diabetes
15 overvægtige raske kontroller
15 normalvægtige kontroller

Formål med forsøget

Vi ved fra tidligere studier at overvægtige og personerne med type 2 diabetes har en nedsat følsomhed for insulin i kroppen. Dvs. insulin sænker ikke blodsukkeret helt så effektivt hos disse personer. Dette er en stor udfordring i behandlingen af især overvægtige med type 2 diabetes. Vi har på nuværende tidspunkt kun meget få behandlingsmuligheder af denne nedsatte insulinfølsomhed.

Vi ved, at motion øger følsomheden for insulin i kroppen, også hos overvægtige personer med type 2-diabetes. Dette kan være medvirkende til at opnå bedre regulerede blodsukre.

Vi ønsker med dette videnskabelige projekt at klarlægge nærmere, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at motion øger insulinfølsomheden. På sigt ville dette forhåbentlig kunne lede til, at man kunne designe et lægemiddel, som kunne efterligne motions gavnlige effekt på insulinfølsomheden i kroppen og derved også blodsukrene.

Forventet start

Den 8. januar 2018

Forventet afslutning

Den 31. december 2019

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

I studiet vil vi lave undersøge i alt 45 forsøgsdeltagere.

Af de 45 deltagere vil 15 have type 2-diabetes, 15 vil være raske, overvægtige personer, og 15 vil være raske, normalvægtige personer. Alle raske deltagere vil blive undersøgt for forstadier til type 2-diabetes.

  • Forud for selve studiets start vil alle deltagere få foretaget en helbredsundersøgelse (Besøg 1), som inkluderer screeningsblodprøver for ukendt sygdom, blodtryksmåling og optagelse af hjertekardiogram, ligesom der blive udført en konditest til bestemmelse af maksimal iltoptagelse (kondital) samt en kropsscanning til bestemmelse af kropssammensætning. Deltagere uden type 2-diabetes vil desuden få foretaget en sukkerbelastning.
  • Ved næste besøg (Besøg 2) i forbindelse med studiets opstart, vil alle deltagere få undersøgt deres insulinfølsomhed før træning ved en såkaldt clamp-undersøgelse, samt deres glukose og fedtomsætning og få taget muskel- og fedtvævsprøver. Muskelvævsprøverne tages fra lårmusklen og fedtvævsprøverne fra maven. Prøverne tages efter anlæggelse af lokalbedøvelse.
  • Herefter skal deltagerne gennemføre en trænings-session på 1 time (Besøg 3) i moderat tempo, hvoraf 30 min vil foregå på ergometercykel (kondicykel) og 30 min vil foregå på en romaskine. Før, undervejs og efter træningssessionen vil der blive målt iltoptagelse og glukose og fedtomsætning, samt blive taget blodprøver og muskelvævsprøver.
  • Deltagerne skal herefter deltage i et 8 ugers træningsprogram (Besøg 4), hvor de skal træne 3 gange ugentlig á 60 min, ligeledes i moderat tempo. Igen skal der skiftevis trænes på romaskiner og ergometercykler.
  • Efter endt træningsprogram vil der blive lavet en ny kropsscanning og konditest (Besøg 5), samt en ny clamp-undersøgelse (Besøg 6).

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der vil i forbindelse med projektet blive ydet ulempegodtgørelse (i alt 6 x 400 kr.), ligesom transportudgifter vil blive dækket.

Lokation

Odense Universitetshospital
Endokrinologisk afdeling
Kløvervænget 6, 3. sal
5000 Odense C

Syddansk Universitet
Institut for idræt og biomekanik
Campusvej 55
5230 Odense M

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere, tilmelde dig forsøget eller ønsker du at få en fuld deltagervejledning med flere deltaljer om projektet tilsendt, så kontakt:

Læge Maria Houborg Petersen
Telefon: 51 42 73 31
Mail: maria.petersen@rsyd.dk

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer S-20170142. Forsøgsansvarlig er Kurt Højlund. Forsøgets samarbejdspartner er Institut for Idræt og biomekanik.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent tillægsprotokollen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes