MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Kan hormonet GIP modvirke for lavt blodsukker?

Hvis blodsukkeret falder for meget, vil kroppen naturligt frigive et andet hormon; glukagon. Glukagon sørger for nedbrydning af næringsstof inde i cellerne, og dermed at blodsukkeret stiger igen. Dette sker f.eks. når en person faster eller er i energiunderskud. Personer med type 1-diabetes har en defekt i deres glukagonregulering og derfor kan kroppen ikke stabilisere blodsukkeret godt nok, når det er faldet for meget. Studier har vist, at hormonet GIP øger frigivelsen af glukagon både hos raske og hos patienter med type 1-diabetes ved for lavt blodsukker

Hvem kan deltage i forsøget?

For at deltage skal du:
• Være mand og af nordeuropæisk herkomst
• Være mellem 18 og 70 år
• Have body mass index (BMI) mellem 20 og 27 kg/m2
• Have type 1-diabetes, med HbA1c < 8,5 % (68 mmol/mol) (bliver målt ved screeningsbesøget)
• Have haft type 1-diabetes mellem 2 og 15 år.
• Være i stabil behandling med insulin gennem de sidste 3 måneder

Ønsket antal forsøgspersoner

20 personer 

Formål med forsøget

At undersøge, om GIP kan modvirke for lavt blodsukker hos patienter med om type 1-diabetes.

Rekrutteringsperiode

1. juni 2019 til 1. december 2019

Forsøgsperiode

1. juni 2019 til 1. december 2019

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Projektet består af et screeningsbesøg af ca. 1 times varighed, hvor du vil få lavet en generel helbredsundersøgelse, samt fire forsøgsdage af 1 times varighed og to forsøgsdage á 4 timers varighed (ca. kl. 8-12). I projektet indgår også brugen af en insulin pumpe hvor insulinen er erstattet med GIP eller saltvand, som skal bæres i 6 dage, efterfulgt af en pause på 7 dage, hvor efter pumpen igen skal bruges i 6 dage.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Du vil modtage en ulempegodtgørelse på kr. 10.000 (skattepligtigt honorar).

Lokation

Steno Diabetes Center Copenhagen - Gentofte Hospital
Klinisk Metabolisk Fysiologi
Kildegårdsvej 28, Opgang 7, 3 Sal
2900 Hellerup

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Sebastian Møller Heimbürger, Ph.d-Studerende
Steno Diabetes Center Copenhagen - Gentofte Hospital
sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk
Tlf. 38 67 34 07

Eller

Filip Krag Knop
Leder af Center for metabolisk forskning
Center for metabolisk forskning - Gentofte Hospital
filip.krag.knop.01@regionh.dk
Tlf. 38 67 42 66Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-18015379. Forsøgsansvarlig er Filip Krag Knop.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes