MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Kan vi genvinde den gavnlige effekt af det naturlige tarmhormon GIP hos patienter med type 2-diabetes?

Det naturlige tarmhormon GIP er vigtigt for insulinudskillelsen hos raske. Men denne effekt er væk hos patienter med type 2-diabetes. Vi ønsker at undersøge om vi kan genvinde denne effekt, og derved forhåbentligt hjælpe patienter med type 2-diabetes.

Hvem kan deltage i forsøget?

Man kan muligvis være med i forsøget, hvis man er: 

  • Diagnosticeret med type 2-diabetes
  • I behandling med metformin

Man kan ikke være med i forsøget, hvis man er:

  • I behandling med insulin eller GLP-1-agonist
  • Leversyg eller hjertesyg
  • Nedsat nyrefunktion
  • Over 20 år siden man blev diagnosticeret med diabetes

Ønsket antal forsøgspersoner

15

Formål med forsøget

Formålet med forsøget er at genvinde den naturlige gavnlige effekt på insulinudskillelsen af tarmhormonet GIP hos patienter med type 2-diabetes. For at undersøge dette måles en række blodprøver herunder blodsukker efter indtagelse af en sukkerdrik.

Rekrutteringsperiode

Fra 10. februar 2020 til 31. juni 2020

Forsøgsperiode

Fra 20. februar 2020 til 31. august 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Deltager skal igennem 4 forsøgsdage af ca. 4 timers varighed hver, hvor man ligger i en seng og kan læse/se tv, mens der tages blodprøver. Derudover skal deltager behandles med insulin samt en alm. tablet til behandling af type 2-diabetes (Jardiance) i 3 uger mens deltager har en Continuos Glucose Monitor (CGM) på. Deltager bliver grundig oplært og vil have nem adgang til råd og vejledning fra de forsøgsansvarlige.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Vederlag ydes på ialt 4.000 kr. + transportgodtgørelse.

Lokationer

Gentofte Hospital
Center for Klinisk Metabolisk Forskning
Gentofte Hospitalsvej 7
2900, Hellerup

Kontaktperson

BSc.med., Mads Bank Lynggaard
Tlf: 38 67 24 63
E-mail: mads.bank.lynggaard.02@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-19069850. Forsøgsansvarlig er Filip Krag Knop, professor, overlæge. Novo Nordisk Fonden har dækket forsøgsomkostningerne, men har ikke haft indflydelse på designet af forsøget.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes