BLIV MEDLEM

Motion som medicin

Sygdommen type 2 diabetes er kendetegnet ved at sukker hober sig op i blodet, fordi det har vanskeligt ved at komme ind i cellerne, især muskelcellerne. Dette skyldes at det hormon som skal fremme den proces, insulin, har en nedsat virkning. Samtidig produceres der ikke tilstrækkelige mængder insulin. 

Man ved fra tidligere studier at fysisk træning øger produktionen af insulin, men vor viden om hvordan dette sker, og hvorledes det kan kombineres med medicinsk behandling, er stadig ikke godt forstået.

Med dette nye studie ønsker vi at finde den biologiske mekanisme hvorved træning ændrer produktionen af insulin.

Semaglutid er et nyt præparat der virker ved at øge bugspytkirtlens produktion af insulin. Præparatet er derfor effektivt til behandling af type 2 diabetes, men det er muligt at effekten er større ved sideløbende træning.

Der indgår 50 patienter med type 2 diabetes i forsøget. Via lodtrækning fordeles patienterne ligeligt til én af 2 grupper: 25 patienter skal i 12 uger træne såkaldt ”udholdenhedstræning”, dvs. på en kondicykel/løbebånd. 25 patienter starter medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger og kombinerer efterfølgende ”udholdenhedstræning” med medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger.

Hvem kan deltage i forsøget?

Patienter med diagnosen Type 2 diabetes. Evnen til at udskille insulin skal være moderat bevaret og undersøges ved en glukagontest. Skal kunne gennemføre cykeltræning.

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du:

  • Er mand eller kvinde mellem 40 og 65
  • Har type 2 diabetes 

Du kan ikke deltage, hvis du:

  • Er i behandling med insulin
  • Indtager mere end 14 genstande alkohol ugentligt
  • Har haft bugspytkirtelbetændelse

Ønsket antal forsøgspersoner

50

Formål med forsøget

Forsøget har til formål at undersøge hvorved udholdenhedstræning alene eller i kombination med Semaglutid påvirker insulinproduktionen hos patienter med type 2 sukkersyge.

Rekrutteringsperiode

Fra efterår 2019 til forår 2021

Forsøgsperiode

Fra efterår 2019 til efterår 2021

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Plan for forsøget: Der er altid minimum 4 forsøgsdage (2 før og 2 efter træningsperioden) samt 12 ugers forsøgsperiode. Havner du ved lodtræningen i gruppen med Semaglutidbehandling, vil der være 2 yderligere forsøgsdage og en 8 uger’s periode hvor behandlingen af din sukkersyge med Semaglutid skal justeres ind så den passer til dig. Derefter påbegyndes en 12 ugers periode uden træning efterfulgt af 12 ugers træning. Der trænes superviseret tre gange i ugen af 45 minutters varighed.

Du kan forvente at få indblik i generelle helbredsoplysninger om dig selv og forbedre din kondition. Derudover vil fremtidige patienter med type 2 sukkersyge kunne drage nytte af forsøgsresultaterne.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der ydes transportrefusion og tilbydes parkering på forsøgsmatriklen i forbindelse med fremmøde.

Lokationer

Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
XLAB
Blegdamsvej 3
2200, København N

Kontaktperson

Ph.d.-studerende, Arthur Ingersen
Tlf: 60 17 26 97
E-mail: hansai@sund.ku.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-19008233. Forsøgsansvarlig er professor og læge Flemming Dela. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Københavns Universitet, Region H (Copenhagen Health Science Partners) og NovoNordisk Foundation. Medicinsk endokrinologisk klinik, Rigshospitalet er samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes