MIT DIABETESBLIV MEDLEM

MotionsFloorball mod type 2-diabetes

Forsøgspersoner med type 2-diabetes rekrutteres til MotionsFloorball i en række foreninger. Der testes i foreningen, og man kan tilmelde sig yderligere test på Københavns Universitet. Der tilbydes træning 1-3 gange om ugen. Træningens varighed er ca. 60 minutter og inkluderer opvarmning/forberedende aktiviteter, tekniske øvelser, og dernæst småspil i korte perioder og med få spillere på hvert hold. Deltageren må trække sig ud af forsøget på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvem kan deltage i forsøget?

  • Utrænede mænd og kvinder med type 2-diabetes
  • Du må ikke have trænet mere end 2 timer om ugen i de sidste 2 år (fast transport som cykling tæller ikke med)
  • Du skal være mellem 30 og 80 år
  • Du må ikke have komplikationer som følge af sygdom, som forhindrer deltagelse i MotionsFloorball
  • Gravide kan ikke deltage i projektet

Ønsket antal forsøgspersoner

300 personer 

Formål med forsøget

Projektets formål er at undersøge, om MotionsFloorball afviklet i klub-regi har en positiv indvirkning på deltagernes helbred og funktionelle præstationsevne. Derudover at bidrage til implementeringen af MotionsFloorball som tilbud til patientgrupper i kommunal-regi og sikre forankring af tilbuddet i idrætsforeninger.

Forventet start

September 2017 (men løbende opstart gennem september og oktober måned i de deltagende foreninger)

Forventet afslutning

For den enkelte forsøgsperson slutter forsøget efter 9 måneder. Sidste forsøgsperson afslutter projektet i juni 2019

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Som forsøgsperson tilmelder du dig projektet og inviteres til informationsmøde i den forening, du ønsker at spille MotionsFloorball i. Herefter testes din fysiske form i foreningen og tilbydes ekstra målinger test af sundhed og kondition. Herefter træner du MotionsFloorball i din forening i resten af forsøgsperioden på samlet 9 måneder. Efter 3 og yderligere 6 måneder efter testes du igen. Projektet afsluttes, men vi håber at du vil fortsætte med at spille i din forening.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Det er frivilligt at deltage, og projektet refunderer ikke udgifter forbundet med transport til og fra træning eller testning. Der gives ikke vederlag for deltagelse i projektet.

Lokation

København Universitet, Institut for Idræt og Ernæring
Center for Holdspil og Sundhed
Nørre Allé 51-53
2200 København N

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

Akademisk medarbejder Jonas Tybirk Nielsen
Telefon: 20 65 62 74
Mail: jtn@nexs.ku.dk

Bemærkninger

Projektet har løbende opstart og testning af forsøgspersoner gennem hele efteråret 2017 og foråret 2018. Der tilbydes informationsmøder, når en forening har fået nye spillere. I foreningerne vil der derfor givet vis være forsøgspersoner, som er vidt forskellige steder i deres forløb.

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-17014400. Forsøgsansvarlig er Jens Bangsbo. Samarbejdspartnere er Floorball Danmark, Kommunale Sundhedscentre og Lokale Floorball-foreninger. Forsøget er sponsoreret af Nordea-fonden.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes