BLIV MEDLEM

Om at være forsøgsperson

Der bliver hele tiden forsket i diabetes og diabetesbehandlingen, så fremtiden for mennesker med diabetes kan blive bedre. For at teste om en behandling eller et forsøg virker, kræver det forsøgspersoner.

Forskerne udfører forsøg, når de vurderer, at en ny behandling eller metode måske er bedre eller mindst lige så god som den hidtidige standardbehandling. Som forsøgsperson kan du altså bidrage til udviklingen af nye lægemidler og behandlingsformer inden for diabetes.

Hvad er mine rettigheder som forsøgsperson? 

Hvis du vælger at melde dig som forsøgsperson på et forsøg, skal du skrive under på, at du gerne vil deltage. Det er altid frivilligt at deltage som forsøgsperson, og du kan til enhver tid træde ud af et forsøg.

Lovgivningen er med til at sikre dine rettigheder som forsøgsperson. Det er lovgivningen, som fastsætter, hvordan og på hvilke betingelser et forsøg må gennemføres. Yderligere information og detaljer omkring forsøgsperioden aftaler du med de personer, der har ansvar for forsøget. 

Information om et bestemt forsøg

Hvis du vil vide mere om et bestemt forsøg, kan du ringe eller skrive til forsøgets kontaktperson. Du binder dig ikke til at deltage i forsøget ved at tage kontakt. Find kontaktinformation på de forsøgsansvarlige i oversigten over aktuelle diabetesforsøg under det enkelte forsøg.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du ikke skrive dit CPR-nummer, hvis du sender en e-mail.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen af forsøget, kan du kontakte Den Regionale Videnskabsetiske Komité. Du kan henvise til forsøgets journalnummer, som du finder nederst i annoncen for forsøget.

Oversigt over aktuelle diabetesforsøg

Se de aktuelle videnskabelige forsøg inden for diabetes i Danmark.
Se aktuelle diabetesforsøg

Godkendelse af forsøgene

Alle sundhedsvidenskabelige forsøg i Danmark skal godkendes af Den Videnskabsetiske Komité. Komiteen består af både sundhedsfaglige personer og personer uden sundhedsfaglig baggrund.

Komiteen vurderer, om det er etisk forsvarligt at gennemføre forsøget, det vil sige, om forsøget tager højde for forsøgspersonernes rettigheder og sikkerhed, og de vurderer, om forsøget kan give ny viden - ellers gennemføres det ikke.

Betaling for forsøget 

I nogle forsøg kan du som forsøgsperson få dækket de udgifter, som du har i forbindelse med forsøget - det kunne være til transport eller tabt arbejdsfortjeneste. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde betaler skat af betalingen.

Læs mere om betalingen i Den Nationale Videnskabsetiske Komités FAQ for forsøgspersoner

Hvis du har spørgsmål til Diabetesforeningen, er du velkommen til at sende en mail til webredaktion@diabetes.dk

Før du beslutter dig

I pjecen "Før du beslutter dig" fra Den Videnskabsetiske Komité kan du læse mere om rettighederne for dig som forsøgsperson.

Læs pjecen "Før du beslutter dig"

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes