BLIV MEDLEM

RESET

Traditionel behandling af type 2 diabetes inkluderer, foruden medicin, livsstilsændringer såsom øget fysisk aktivitet og kost med fokus på kalorieindtag. Disse livsstilsændringer er ofte svære at efterleve og vedligeholde for mange og der er behov for simplere strategier, der let kan implementeres og vedligeholdes.

Såkaldt ’tidsbegrænset spisning’ (eng. ’time-restricted eating’), hvor kostindtag begrænses til et tidsinterval på eks. 10 timer/dag, uden andre begrænsninger ift. kosten, har i tidligere studier vist sig at være effektivt ift. vægttab og glukosestofskiftet i både dyr og mennesker med overvægt og høj risiko for type 2 diabetes, men der mangler større lodtrækningsstudier, der undersøger effekten af tidsbegrænset spisning i personer, der er i høj risiko for at udvikle type 2 diabetes. Dette studie undersøger effekter af 13-ugers tidsbegrænset spisning på kropsvægt, stofskifte og adfærd i kvinder og mænd med overvægt og høj risiko for type 2 diabetes, og hvorvidt effekterne vedligeholdes i en efterfølgende 13 ugers periode.

Hvem kan deltage i forsøget?

Hvis du opfylder følgende kriterier, kan du måske deltage i projektet:

 • Du er mellem 30 og 70 år
 • Du har et body mass index (BMI) på/over 30 kg/m2 eller BMI på/over 25 kg/m2 og har prædiabetes (langtidsblodsukker på/over 39 mmol/mol, men under 48 mmol/mol).
 • Normalt spiser du fordelt på 14 timer eller mere i løbet af et døgn (gælder også snacks og energiholdige drikkevarer som fx sodavand)
 • Du indtager de sidste kalorieholdige mad-/drikkevarer mindre end 3 timer før sengetid 


For at deltage i forsøget, må du blandt andet ikke:

 • Være diagnosticeret med diabetes
 • Have langtidsblodsukker (HbA1c) over 48 mmol/mol
 • Ryge dagligt
 • Være gravid, planlægge graviditet inden for det næste halve år eller amme
 • Have hyppige rejser over tidszoner (du må maksimalt have 1 returrejse over tidszoner (over 1 times tidsforskel) i løbet af de 13 uger interventionen varer)
 • Have aften- eller natarbejde eller have en partner, der har aften- eller natarbejde
 • Have haft en spiseforstyrrelse indenfor de sidste 3 år
 • Have haft en vægtændring på mere end 5 kg indenfor de sidste 3 måneder
 • Lide af ukontrollerede medicinske lidelser, herunder, men ikke begrænset til hjerte-kar-lunge, reumatologisk, hæmatologisk, onkologisk, infektiøs, mavetarm, psykiatrisk sygdom eller diabetes eller andre hormonsygdomme
 • Behandles medicinsk for depression
 • Behandles med medicin eller medicinske apparater der påvirker vægt, blodsukker- og appetitreguleringen eller fordøjelsen
 • Regelmæssigt (ugentligt) have symptomer fra mavetarmkanalen som fx ondt i maven
 • Have fået foretaget fedmekirurgi eller indenfor de sidste tre måneder være opereret i mavetarmkanalen
 • Være i behandling med implanterede eller transportable elektroniske apparater, såsom pacemaker, defibrillator eller infusionspumpe
 • Have et alkohol-/stofmisbrug eller være i behandling med Antabus
 • Samtidigt deltage i et andet forskningsprojekt

Ønsket antal forsøgspersoner

100 personer 

Formål med forsøget

Vi ønsker at undersøge, om personer med overvægt og evt. prædiabetes kan tabe sig og nedsætte risikoen for type 2 diabetes ved at spise i et kortere tidsinterval (10 timer) om dagen uden yderligere restriktioner hvad angår kostindtaget, såkaldt tidsbegrænset spisning.

Rekrutteringsperiode

Fra 25. februar 2019 til 1. maj 2020

Forsøgsperiode

Fra 1. marts 2019 til 1. december 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Interventionen (den første del af projektet), varer i 13 uger. I de første 13 uger er deltagerne randomiseret ti tidsbegrænset spisning eller vanlig livsstil. Herefter vil der være en 13 ugers opfølgningsperiode (den anden del af projektet), hvor du må leve og spise som du selv ønsker det. Forsøget varer altså i alt 26 uger. Du vil blive indkaldt til forsøgsdage inden starten på interventionen (besøg 1), efter 6 uger (besøg 2) og efter 12 uger (besøg 3) samt efter den 13 ugers opfølgningsperiode (besøg 4). Du vil i samarbejde med personalet få udarbejdet en kalender over hvilke dage, du skal møde op til undersøgelser.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Transport/kørselsgodtgørelse, men ellers ikke.

Lokation

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
2820, Gentofte

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Bioanalytiker, Hanne Vishof
Telefon: 30 91 34 76 (hverdage kl. 16.30-20.00)

Mail: sdc-fp-reset@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-18059188. Forsøgsansvarlig er Seniorforsker og teamleder, Kristine Færch, Steno Diabetes Center Copenhagen. Novo Nordisk Fonden, Stenos Forsknings- og Innovationsfond, Aalborg Universitet, Innovationsfonden er økonomiske sponsorer. Type 1 Biology and Health Promotion, SDCC; University of Copenhagen; Aalborg University Hospital; University of Leeds, UK; Salk Institute of Biological Studies, CA, USA; iMotions A/S er samarbejdspartnere.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes