BLIV MEDLEM

Sårbehandling og sundhed hos borgere over 50 år

Dette projekt ønsker at kombinere forskellige datakilder som for eksempel registerdata, kommunale data fra hjemmeplejen og data fra smartphones og andre devices for at blive klogere på de risikofaktorer og beskyttende faktorer der gør sig gældende i forhold til forebyggelse, udvikling og behandling af diabetiske fodsår.

Vi ønsker at bruge denne viden i digitale løsninger som skal understøtte en mere individualiseret behandling af patienterne, styrke dialogen mellem patient og fagfolk, og hjælpe plejepersonalet til en bedre behandling af patienter med fodsår.

Den digitale løsning udvikles i tæt dialog med patienter og fagfolk, så vi er sikre på, at det vi ender udvikler, giver mest mulig mening for alle parter.

Hvem kan deltage i forsøget?

Alle borgere i alderen 50-80 år, både med og uden diabetes og uanset diabetestype.

Ønsket antal forsøgspersoner

Så mange som muligt

Formål med forsøget

Formålet er at udvikle databaserede metoder og modeller, der kan være med til at forudsige forløbet for en patient med diabetes, særligt i forhold til udvikling af sår, og at anvende disse metoder og modeller i digitale værktøjer, som bl.a. kan bruges i dialogen mellem patient, fagprofessionelle og plejepersonale.

Rekrutteringsperiode

Fra 1. maj 2020 til 1. november 2020.

Forsøgsperiode

Fra 1. juni 2020 til 30. november 2021.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Man kan deltge på to måder:

  1. Deling af data: Personer, der ønsker at bidrage til projektets dataanalyser skal udfylde en samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at vi i projektet må få adgang til data om personen fra det kommunale hjemmeplejesystem. Hvis man giver samtykke til deling af data, bidrager man med de data der allerede er samlet og bliver samlet i kommunale systemer og registre.
  2. Udvikling af løsning: Man kan i samtykket oplyse sin emailadresse og dermed sige ja til at blive kontaktet i forbindelse med udviklingen af de digitale løsninger; her vil typisk være tale om invitation til deltagelse i workshops, møder og andre aktiviteter med en form for fremmøde. 

Begge måder tilgås via knappen her:

Deltag i undersøgelsen

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej, men der vil være forplejning ved deltagelse i fremmødebaserede aktiviteter.

Lokationer

Projektet er landsdækkende og er interesseret i deltagere fra alle dele af landet.

Kontaktperson

Lektor, Trine Rolighed Thomsen
Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed
Tlf: 51 54 31 25
E-mail: trt@bio.aau.dk


Forsøget kræver ikke godkendelse fra Videnskabsetisk komité. Forsøgsansvarlig er Carsten Obel, professor. Se hjemmesiden www.healthd360.dk for en komplet liste over partnere i projektet.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes