MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Steno Tech spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse om livet med diabetes og brugen af insulinpumpe

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af Steno Tech projektet, som har det overordnede mål at forbedre behandlingstilbuddene til insulinpumpebrugere. I undersøgelsen spørges bl.a. ind til forskellige aspekter af livet med diabetes og brugen af insulinpumpen. Spørgeskemaet er elektronisk og sendes til e-Boks i foråret 2020.

Hvem kan deltage i forsøget?

Alle voksne med type 1 diabetes, som behandles med insulinpumpe, og som følges på enten Steno Diabetes Center Copenhagen eller Nordsjællands Hospital Hillerød, kan deltage i undersøgelsen.

Ønsket antal forsøgspersoner

1400 personer.

Formål med forsøget

At undersøge forskellige aspekter af livet med diabetes samt præferencer for brug af og undervisning i brug af insulinpumpe.

Rekrutteringsperiode

Fra 1. september 2019 til 31. marts 2020

Forsøgsperiode

Fra 1. april 2020 til 30. april 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Efter at forsøgspersonen har givet samtykke til deltagelse vil et elektronisk spørgeskema blive sendt til personens e-Boks. Spørgeskemaet udfyldes elektronisk, når det passer forsøgspersonen bedst. Forventet tid: 30 min.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej.

Lokation

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
2820, Gentofte

Og

Nordsjællands Hospital Hillerød
Endokrinologisk Afdeling
Dyrehavevej 29
3400, Hillerød

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Forsker, Signe Schmidt

Mail: StenoTech.StenoDiabetesCenterCopenhagen@regionh.dk


Denne registrering vedrører en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelser skal ikke registreres ved VEK. Derfor er VEK-nummer ikke angivet. (http://www.nvk.dk/forsker/naar-du-anmelder/hvilke-projekter-skal-jeg-anmelde). Tilmelding og forespørgsler kan kun ske via den angivne emailadresse. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes