MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Undersøgelse af GLP-2’s virkningsmekanisme

GLP-2 og GIP er naturligt forekommende hormoner, som udskilles til blodet efter et måltid. Tidligere studier har vist, at både GLP-2 og GIP hæmmer nedbrydningen af knogle hos mennesker. Mekanismen bag denne påvirkning af knoglerne er dog endnu ukendt. Vi vil i dette studie undersøge virkningen af en enkelt injektion med hhv. GLP-2 og GIP hos personer med type 2 diabetes.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du:
• Er mand mellem 25 og 65 år
• Har haft type 2 diabetes i mindst 1 år
• Er i behandling med Metformin eller et sulfonylurinstof (SU-præparat fx Glimepirid)

Du kan ikke deltage, hvis du:
• Er i behandling med andre antidiabetiske lægemidler
• Har knogleskørhed eller en tarmsygdom
• Er ryger
• Indtager over 14 genstande alkohol ugentligt eller bruger narkotika
• Indenfor det seneste år har været i langvarig steroidbehandling
• Har haft en vægtændring på over 3 kg inden for de sidste 3 måneder
• Har fået foretaget overvægtskirurgi eller tarmoperation

Ønsket antal forsøgspersoner

10 personer.

Formål med forsøget

Formålet med studiet er at undersøge, hvorvidt tarmhormonerne GIP og GLP-2 hæmmer den naturlige nedbrydning af knoglevæv hos personer med type 2 diabetes. Vi vil undersøge virkningen af en enkelt injektion med henholdsvis GIP og GLP-2.

Rekrutteringsperiode

Fra 4. september 2019 til 4. december 2019

Forsøgsperiode

Fra 1. oktober 2019 til 17. januar 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget omfatter, ud over et screeningsbesøg, 3 forsøgsdage for hver forsøgsperson med mindst 1 uges mellemrum. Hver forsøgsdag har en varighed på cirka 5 timer (placeres i tidsrummet 8-14). Forsøgspersonen skal møde til forsøgsdagene fastende om morgenen, og får herefter plads i en seng. Der bliver anlagt et venekateter i den ene arm til udtagning af blodprøver og forsøgspersonen vil få en injektion i maveskindet med et tarmhormon eller saltvand.

Der forventes ingen bivirkninger til de indgivne stoffer (GLP-2, GIP og saltvand). Der kan evt. opleves let ubehag ved indstiksteder, og der er risiko for dannelse af et blåt mærke, og en minimal risiko for infektion og allergisk
reaktion

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Vederlag i form af skattepligtig ulempegodtgørelse på 3000 DKK udbetales efter gennemførsel af alle 3 forsøgsdage.

Lokation

Hvidovre Hospital
Endokrinologisk forskningsafdeling
Kettegård Allé 30
2650, Hvidovre

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Postdoc, Charlotte Bayer Christiansen

Telefon: 22459802
Mail: cbchristiansen@sund.ku.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-16047626. Forsøgsansvarlig er Mette Rosenkilde. Biomedicinsk Institut og NNF Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet er økonomiske sponsorer. Sten Madsbad er samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes