MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Videnskabeligt træningsprojekt for overvægtige mænd med type 2-diabetes

Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital, gennemfører et videnskabeligt forskningsprojekt omkring overvægt og type 2 diabetes. I projektet undersøges effekten af akut og længerevarende fysisk aktivitet på konditionen, kropssammensætningen af fedt og muskler, sukkerstofskiftet og effekten af insulin.

Hvem kan deltage i forsøget?

Du skal:

  • Have type 2 diabetes
  • Være mand i alderen 40-65 år
  • Have BMI 28-35 (overvægtig)
  • IKKE være i behandling med insulin
  • IKKE have tegn til senfølger til din diabetes
  • IKKE være i god form når du starter op i projektet

Ønsket antal forsøgspersoner

15 personer 

Formål med forsøget

Undersøgelsens formål er at undersøge effekten af insulin og fysisk aktivitet på overvægtige type 2 diabetikere og herved påvise forstyrrelser, som på sigt kan anvendes til udvikling af nye lægemidler til forebyggelse og behandling af insulinresistens (nedsat insulinfølsomhed for insulin), og dermed type 2 diabetes, samt mindske risiko for hjertekarsygdom.

Rekrutteringsperiode

Fra den 1. januar 2018 til den 1. november 2019

Forsøgsperiode

Nye projektdeltagere starter op fra august 2019. Forventet afslutning i december 2019.

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget indebærer at man skal kunne afsætte 5 dage til undersøgelse af sukkerstofskiftet, effekt af insulin og fysisk aktivitet samt at man i en 8 ugers periode kan afse 1 time 3 gange ugentligt til superviseret træning.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Der vil blive ydet ulempegodtgørelse og dækning af transportomkostninger i forbindelse med undersøgelsesdagene.

Lokation

Odense Universitetshospital
Steno Diabetes Center Odense
Kløvervænget 10, Indgang 112, 5. sal
5000, Odense C.

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
Læge, ph.d-studerende Maria Houborg Petersen
Telefon: 51 42 73 31
Mail: maria.petersen@rsyd.dk


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er S-20170142. Forsøgsansvarlig er Professor, PhD, Forskningsansvarlig overlæge, Kurt Højlund. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, OUH Frie Forskningsfond, samt Savværksejer Jeppe Juhl og hustru Ovita Juhls Mindelegat. Niels Ørtenblad, professor, PhD, Institut for Biomekanik og Idræt, Syddansk Universitet er samarbejdspartner.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes