MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Vil du deltage i et forskningsprojekt omhandlende brugen af Flash Libre måler, kulhydrattælling og beregning af insulindosis?

Hvad handler projektet om?

 • Effekten af at anvende Flash Libre sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren
 • Effekten af undervisning i brugen af Flash Libre sammenlignet med undervisning i kulhydrattælling
 • Vi håber at kunne vise, hvordan diabetes kan reguleres godt med moderne teknologiske redskaber. Vi udvikler desuden undervisningskoncepter, som skal gøre det lettere at leve med type 1-diabetes i hverdagen. Personligt for dig betyder det forhåbentligt, at du vil få nogle redskaber til at holde bedre styr på din diabetes.

Hvem kan deltage i forsøget?

 • Du har type 1-diabetes
 • Du er i behandling med insulinpen
 • Dit langtidsblodsukker (HbA1c) er 53 mmol/mol eller højere
 • Du ejer en smartphone og går til kontrol for din diabetes på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Amager Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital eller Hillerød Hospital
 • Du må gerne have erfaring med kulhydrattælling og sensor, men du må ikke anvende det i hverdagen

Ønsket antal forsøgspersoner

200 personer 

Formål med forsøget

At undersøge effekten af:

 • At anvende Flash Libre sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren
 • Undervisning i brugen af Flash Libre sammenlignet med undervisning i kulhydrattælling

Rekrutteringsperiode

Den 28. august 2018 til den 30. juni 2020

Forsøgsperiode

Frem til den 31. december 2020

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Hvad indebærer det at deltage i projektet?

 • En lodtrækning afgør, om du skal indgå i en kontrolgruppe, eller én af tre grupper med forskellige undervisningskoncepter: til hhv. brug af Flash Libre, kulhydrattælling og bolusberegning via My Sugr app, eller begge dele.
 • Uanset gruppe skal du have taget en blodprøve, målt HbA1c, afleveret urinprøve, påsat en blindet sensor som du skal gå med i 2 uger, samt udfyldt en række spørgeskemaer.
 • Tidsforbruget vil svare til ca. 5 ambulante konsultationer (ca. 1 time), 3 telefonkonsultationer (ca. 15 min), samt 1 kursus (ca. 4 timer). Deltagelsen strækker sig over 26 uger, erstatter vanlige diabeteskontroller og foregår på samme behandlingssted som du normalt bliver fulgt ved.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Nej

Lokationer

Steno Diabetes Center Copenhagen

Amager Hvidovre Hospital

Rigshospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Hillerød Hospital

Afdeling:

Endokrinologiske afdelinger i Region Hovedstaden
Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensensvej 2
2820 Gentofte

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:

Projektlæge, ph.d., Anna Lilja Secher
Steno Diabetes Center Copenhagen
Telefon: 23 74 27 64
Mail: anna.elisabet.lilja.secher@regionh.dk

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-17040573. Forsøgsansvarlig er Overlæge Kirsten Nørgaard.

Godkendelse fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

Tillægsprotokol fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes