BLIV MEDLEM

Virkningen af insulin, sukker og fedt i blodet på hjertets funktion hos patienter med type 2-diabetes

På Hvidovre Hospital udfører vi i øjeblikket, i samarbejde med hjerteafdelingerne på Herlev Hospital og Rigshospitalet, et forsøg, der undersøger virkningen af insulin, sukker og fedt i blodet på hjertets pumpeevne hos patienter med type 2 sukkersyge.

Forsøget strækker sig over i alt 20 uger og i den periode ville du skulle gennem flere forskellige former for diabetesbehandling:

  • Kortvarige behandlingspauser
  • Tabletbehandling med Jardiance
  • Insulinbehandling

Over de 20 uger ville du skulle møde til et screeningsbesøg og 12 forsøgsdage, hvor du vil få undersøgt dit stofskifte og din hjertefunktion meget grundigt.

Hvem kan deltage i forsøget?

For at kunne deltage, skal man:

  • Være over 18 år
  • Have et BMI højere end 28
  • Have HbA1c < 75 mmol/mol (< 86 mmol/mol hvis du er diætbehandlet eller kun får metformin)
  • Ikke have fået ændret din sukkersygebehandling de sidste 3 måneder
  • Ikke få insulin
  • Ikke have dårlige nyrer
  • Ikke være gravid

Ønsket antal forsøgspersoner

20 personer 

Formål med forsøget

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan insulin, sukker og fedt påvirker hjertets evne til at pumpe i patienter der har type 2-diabetes.

Rekrutteringsperiode

Fra den 1. december 2017 til den 31. maj 2021

Forsøgsperiode

Fra den 7. april 2018 til den 31. maj 2021

Forsøgets forløb for forsøgspersonen

Forsøget varer i alt 20 uger og kan opdeles i to dele: en forberedende del og en forsøgsdel.

Den forberedende del af forsøget varer i alt ca. 4 uger og består af et screeningsbesøg, en medicinpause, hvor al diabetesmedicin undtagen metformin pauseres, og en behandlingsperiode med Jardiance.

Herefter følger forsøgsdelen. Den kan opdeles i 4 forsøgsperioder: to behandlingsperioder på hver 5 uger og to perioder af 3 uger, hvor du holder pause med diabetesmedicinen (undtaget metformin). Denne del varer altså samlet ca. 16 uger.

I starten og slutningen af hver behandlingsperiode, vil dit stofskifte og din hjertefunktion blive omhyggeligt undersøgt. Undersøgelserne af stofskifte og hjertefunktion i behandlingsperioderne er samlet i 4 forsøgsseancer af 3 forsøgsdage. 1 hel dag til undersøgelse af stofskifte og hjertefunktion og 2 dage af ca. 3 timers varighed til undersøgelse af hjertefunktionen (Hjerte MR). Undersøgelserne er de samme i alle forsøgsperioder.

For at få brugbare resultater, skal du til alle forsøgsdage møde fastende fra kl. 22.00 aftenen før, og du skal afstå fra fysisk aktivitet ud over almindelig bevægelse i døgnet op til forsøgsdagene.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

For deltagelse vil forsøgspersonerne modtage 9.375 kr. (beskattes som B-indkomst), som udbetales efter sidste forsøgsdag. Såfremt forsøgspersonen udtræder under forsøget på eget eller forsøgsansvarliges initiativ, betales som vederlag 375 kr. for gennemført screeningsbesøg og 2.250 kr. per. gennemført forsøgsseance. Der ydes transportgodtgørelse på op til 375 kr. pr. besøg.

Lokation

Hvidovre Hospital
Endokrinologisk Forskningsafsnit 159
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Rigshospitalet
Kardiologisk Afdeling
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Kontaktinformation 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:

Læge, ph.d-studerende Roopameera Thirumathyam
Telefon: 38 62 63 78
Mail: rthi0006@regionh.dk


Den Videnskabsetiske Komité og Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer er EudraCT: 2017-002101-35. Forsøgsansvarlig er professor Sten Madsbad. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Boehringer Ingelheim.

Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Hent godkendelsen fra Lægemiddelstyrelsen

Hent tillægsprotokollen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes