MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Links

Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
Selskabets formål er at fremme den teoretiske og kliniske endokrinologi. Det sker ved at:

  • afholde møder med foredrag og diskussioner
  • knytte forbindelse med andre videnskabelige selskaber og med udenlandske endokrinologiske selskaber
  • rådgive Sundhedsstyrelsen vedr. uddannelse i medicinsk endokrinologi samt i spørgsmål, der angår endokrinologiens placering i det danske og internationale sundhedsvæsen.

Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD)
Organisationen arrangerer et årligt møde i Skandinavien for interesserede i alle aspekter af diabetesforskning. På mødet er det typisk unge forskere som præsenterer deres arbejde for øvrige diabetesforskere – unge som ældre.

European Association for the Study of Diabetes (EASD)
Organisationens formål er at opmuntre og støtte diabetesforskning, hurtigt udbrede ny viden og facilitere implementering af denne. Organisationens medlemmer er forskere, behandlere, studerende og andre fra hele verden, som er interesserede i diabetes. Der afholdes en stor årlig kongres i Europa.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes