Motivationsgrupper Tidligere Forside 1920 X 1080

Instruktør i en motivationsgruppe

Her kan du finde information, inspiration, dokumenter og guides der er vigtige for dig som er instruktør for en motivationsgruppe.

Tjekliste - en guide til at komme i gang

  Tjekliste - en guide til at komme i gang
 • Inden gruppens opstart

  + -

  1. Kontakt kommunen i forhold til lån af lokaler og tidspunkter - eller kontakt din lokalforening, for evt. hjælp (vi anbefaler at forankre gruppen i enten lokalt Sundhedscenter, Frivilligcenter eller lokal skole med adgang til skolekøkken)

  2. Kontakt lokalforeningen og oplys hvornår din gruppe starter (så de også kan annoncere det på deres lokale hjemmeside og i nyhedsbrev som fx Aarhus. Find din lokalforening her)

  3. Send startdato, sted og tidspunkt for din motivationsgruppe til sekretariatet, så din gruppe kan annonceres på hjemmesiden herinde

  4. Bestil materialer: plakater og folder, så du kan markedsføre din gruppe. Kontakt sekretariatet for udsendelse af mail til medlemmer lokalt (kun såfremt lokalforeningen ikke gør det i deres nyhedsbrev)

  5. Bestil deltagermapper (kun for nye deltagere)

 • Når gruppen starter

  + -

  6. Udlever deltagermapper (som du på forhånd har bestilt)

  7. Udfyld deltagerlisten

  8. Aftal jeres spilleregler for forløbet ved første mødegang: F.eks. spilleregler for afbud mv. samt informer om hvad indholdet i en motivationsgruppe er (diabetesvenlig mad og fysiske aktiviteter)

  9. Aftal økonomi med deltagerne i gruppen (f.eks. ifm. køb af råvarer til madlavning)

  10. Uddeleger opgaver blandt deltagerne (du skal ikke nødvendigvis stå for alt selv - og det kan bidrage til medejerskab over forløbet for deltagerne, hvis de involveres undervejs)

  11. Udfyld protokol og dagbog for hver gang gruppen mødes

  12. Returner deltagerlisten senest ved afslutning af gruppen

 • Når gruppen stopper

  + -

  13. Returner protokol og dagbog når gruppen stopper efter ca. 12 uger

  14. Søg evt. §18 midler igennem lokalforeningen til dit næste hold. Skriv ansøgningen og kontakt derefter lokalforeningen. Og/eller spørg om lokalforeningen vil bidrage økonomisk til gruppen (fx til indkøb af råvarer, træningsudstyr etc.)

Anders

For yderligere information og spørgsmål, kontakt venligst sekretariatet v. Anders Lund Rasmussen på alr@diabetes.dk