MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Det går din støtte til

Ønsker du at støtte Diabetesforeningens arbejde, kan du vælge at støtte vores generelle arbejde eller vælge en konkret sag, hvis der er et område du særligt brænder for.

Giv et bidrag

Du kan vælge mellem følgende indsatsområder:

Støt forskning i diabetes

Vi støtter løbende forskning i diabetes, da der er mange aspekter af sygdommen, som mangler at blive udforsket.

Støt oplysning og forebyggelse

Hvert år gennemfører vi forebyggelses- og oplysningskampagner rundt om i hele landet. Formålet er at bremse den hastige vækst i antallet af diabetikere og opspore mennesker, som går rundt med type 2-diabetes uden at vide det.

Støt rådgivning

Hver dag rådgiver vi diabetikere og pårørende, som har spørgsmål til kost, motion eller juridiske problemstillinger.

Støt børne - familiekurser

Det er en stor udfordring, når et barn får diabetes, og derfor sender vi hvert år omkring 700 børnefamilie på kursus. Her får de undervisning, sparring og netværk med andre familier med diabetes.

Støt foreningens generelle arbejde

Vi kæmper dagligt for diabetikernes rettigheder. Derudover arbejder vi for at udbyde relevante kurser, oplyse og forebygge diabetes, rådgive vores medlemmer og støtte diabetesforskningen.

Giv et bidrag

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes