MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Træk dit bidrag fra i skat

Når du støtter Diabetesforeningen, kan du trække dit bidrag fra i skat. Du kan fratrække op til 15.600 kr. pr. år (2017 sats). I 2016 var beløbet 15.200 kr., og i 2015 var beløbet 15.000 kr.

Hvad skal jeg gøre for at få glæde af fradraget?

Oplys os om dit cpr-nummer, så sørger vi for at indberette dit bidrag til SKAT.

Du kan oplyse dit cpr-nummer på "Mit diabetes"

Du kan også altid kontakte os på tlf. 66 12 90 06, hvis du har spørgsmål.

Særligt for månedsbidragydere

Som månedsbidragyder er du medlem af Diabetesforeningen. Med dit månedsbidrag betaler du altså både dit kontingent og giver et ekstra bidrag.

Det beløb, der svarer til dit årlige kontingent, er ikke fradragsberettiget, men alt derudover kan du trække fra i SKAT.

Hvor stor en del af bidraget, der udgør dit kontingent, afhænger af hvilken type medlem du er.

Fradragseksempel for månedsbidragydere

Samlet indbetaling for 2016
Kontingent
Beløb indberettet til SKAT

kr. 1.200
kr. - 280
kr. 920

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes