MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Sådan afregner du

Når du er færdig med at sælge lodder, skal du afregne med Diabetesforeningen. Vi har lavet en guide til, hvordan du udfylder afregningssedlen. Husk, du/I skal afregne for lodderne senest den 6. januar 2020.

1. Udfyld hvor mange lodder du/I har solgt

Antal bestilte lodder, og hvorvidt du/I har returlodder eller har solgt alle jeres bestilte lodder, bestemmer hvilket felt du/I skal udfylde på afregningssedlen.

Returlodder eller bestilt færre end 200 lodder

Har du/I returlodder fra jeres bestilling eller bestilt færre end 200 lodder, så skal du/I udfylde det viste felt. I eksemplet har sælgeren bestilt 300 lodder, men må sende 50 usolgte lodder retur. Der skal derfor indbetales 19 kr. pr. solgt lod til Diabetesforeningen for de 250 solgte lodder, og sælgeren tjener selv 11 kr. pr. solgt lod. 

Vi betaler fragten, hvis du/I anvender den medfølgende returlabel.

 

Afregning Af Ordrer Med Returlodder

 

Ingen returlodder

Har du/I fået solgt alle lodder og har haft bestilt min. 200 lodder, så skal du/I udfylde det viste felt. I eksemplet har sælgeren bestilt 260 lodder, og har solgt alle 260 lodder. Der skal derfor indbetales 16 kr. pr. solgt lod til Diabetesforeningen for de 250 solgte lodder, og sælgeren tjener selv 14 kr. pr. solgt lod.

 

Afregning Af Ordrer På 200 Lodder Eller Flere Hvor Alle Lodder Er Solgt

 

Ønsker du at donere din indtjening?

Hvis du ønsker at donere din andel af indtjeningen, bedes du stadig udfylde afregningssedlen. Du skal tage udgangspunkt i, om du har returlodder eller bestilt færre end 200 lodder, eller om du har ingen returlodder. Derudover skal du strege henholdsvis 16 kr. eller 19 kr. ud og skrive 30 kr. i stedet og herefter udregne det beløb, som du skal overføre til os. I eksemplet har sælgeren bestilt 40 lodder, men er blevet nødt til at sende 20 lodder retur.

Afregning af ordre med donation af beløbet til Diabetesforeningen

 

2. Send den udfyldte afregningsseddel til os

Har du/I returlodder skal afregningssedlen sendes sammen med returlodderne til følgende adresse:

Diabetesforeningen
Lind Hansens Vej 13
5000 Odense C

Vi betaler fragten, hvis du/I anvender den medfølgende returlabel. Vi anbefaler, at alle afregningssedler scannes og sendes til os på mail: bogholderiet@diabetes.dk.

 

Skatteregler for privatpersoner:

Skatteregler for skoler, klubber og foreninger:

Din indtjening fra skrabelodssalget er skattepligtig, og det er derfor vigtigt at du skriver dit CPR-nummer på afregningssedlen. Din indtjening skal oplyses til SKAT i rubrik 15 på selvangivelsen som honorar. Du skal stadig betale AM-bidrag, selvom du benytter frikort.

I nogle tilfælde modregnes indtjeningen fra skrabelodssalget i udbetalinger fra det offentlige.

Provision på 1.500 kr. eller derover har Diabetesforeningen pligt til at indberette til SKAT.

Skoler, klubber og foreninger med almennyttige formål er fritaget fra at betale skat i langt de fleste tilfælde. I skal dog oplyse os om jeres CVR-nummer, før dette kan træde i kraft.

 

Har du spørgsmål til afregningen kan du kontakte Diabetesforeningen på tlf. 63 12 90 17 eller skrabelotteri@diabetes.dk.

Sådan udfylder du afregningsblanketten, når du har bestilt og solgt minimum 200 lodder

Sådan udfylder du afregningsblanketten, når du har solgt færre end 200 eller har haft returlodder

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes