MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Testamente og mindegaver

Arv og testamente

Diabetesforeningen er en privat organisation, som modtager ca. 10 % i offentlig støtte. Derfor er bidrag fra arv helt afgørende for vores fortsatte indsats. Alle beløb, store som små, er med til at gøre en forskel.

Det er særligt den støtte vi modtager fra arv og testamenter, som gør, at vi kan støtte den danske diabetesforskning.

Læs mere om at testamentere til Diabetesforeningen

Mindegaver

I forbindelse med dødsfald kan det være den afdødes eller de pårørendes ønske, at deltagere ved begravelsen eller bisættelsen giver et bidrag til Diabetesforeningen i stedet for blomster.

Læs mere om mindegaver

Diabetesforeningens Forskningslegat 2015

I november 2015 uddelte vi fire forskningslegater:

  • 400.000 kroner til overlæge, ph.d., klinisk lektor Mikkel Bring Christensen, Center for Diabetesforskning Gentofte Hospital og Københavns Universitet: Afdækning af GLP-1’s appetithæmmende effekt.
  • 200.000 kroner til læge, post doc. Morten Frost Nielsen, Endokrinologisk Afd. M på Odense Universitetshospital og Endokrinologisk Forskningsenhed ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet i Odense: Is diabetic bone disease an extension of the clinical spectrum of diabetic microvascular disease?
  • 200.000 kroner til læge, post doc. Kristian Karstoft, Center for Aktiv Sundhed & Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet i København: Interval-træning hos personer med type 2-diabetes.
  • 200.000 kroner til læge, post doc. Trine Nielsen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section of Metabolic Genetics ved Københavns Universitet: Metformin and gut microbiota - Investigations of the gastro-intestinal effects of metformin

Der er stadig utroligt mange aspekter af sygdommen, som mangler at blive udforsket, og vi stræber efter løbende at kunne støtte den danske forskning i diabetes.

Diabetesforeningen er fritaget for arveafgift, så hele din gave vil blive brugt til at hjælpe mennesker med diabetes.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte Susanne B. Jørgensen enten på på telefon 63 12 90 33 eller mail sj@diabetes.dk

Vil du støtte Diabetesforeningen uden det koster dine øvrige arvinger noget?


Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der er fritaget for arveafgift. Det vil altså sige, at hele arven vil gå direkte til det formål, som du ønsker.

Det, at Diabetesforeningen ikke betaler afgift, kan få betydning for dig og dine nærmeste. I nogle situationer vil du kunne begunstige Diabetesforeningen, uden at det vil koste dine øvrige arvinger noget.

Hvis du ikke er gift eller, hvis din nærmeste arving ikke er en livsarving som fx barn, barnebarn oldebarn eller forældre, så har du ingen tvangsarvinger og derfor kan det måske være interessant for dig at begunstige Diabetesforeningen.

Hvis du eksempelvis ønsker at efterlade hele din arv til din søster, vil du kunne begunstige Diabetesforeningen uden, at det gør din søsters arv mindre. Hvis du har livsarvinger eller andre, der er omfattet af afgiftskredsen på 15 %, kan der i nogle tilfælde være mulighed for at begunstige Diabetesforeningen uden, at det bliver på bekostning af dine livsarvinger – det kræver dog en formue af en vis størrelse. Der findes altså flere forskellige måder, hvorpå du kan begunstige Diabetesforeningen, uden at det koster dine øvrige arvinger noget.

Du er velkommen til at kontakte vores jurister, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at begunstige Diabetesforeningen.

Eksempel 1) du begunstiger kun din søster:
Du efterlader dig et bo på 1 million kr., hvor din søster er indsat som universalarving.

Bundfradraget på 268.900 kr. (2014 niveau) fratrækkes, hvorefter der skal betales boafgift på 15 % af 731.100 kr. = 109.665 kr.

Da din søster ikke er livsarving, skal der betales en tillægsboafgift pålydende 25 % af hele boet fratrukket den allerede udregnede boafgift. (1.000.000 kr. – 109.665 kr.) = 890.335 kr. * 25 % = 222.583,75 kr.

Boafgiften og tillægsboafgiften fratrækkes, således at din søster vil få udbetalt 667.751,25 kr., når alle afgifter er betalt.

Eksempel 2) du begunstiger både din søster og Diabetesforeningen
Du efterlader dig et bo på 1 million kr., hvor du i et testamente bestemmer, at din søster skal arve 667.751,25 kr. fri for afgift. Du indsætter herefter Diabetesforeningen som universalarving til resten af boet.

Bundfradraget på 268.900 kr. (2014 niveau) fratrækkes ligesom ved eksempel 1), men nu kun af 667.751,25 kr. hvorefter der skal betales boafgift på 15 % af 398.851,25 kr. = 59.827,75 kr.

Da din søster ikke er livsarving, skal der også i dette eksempel betales en tillægsboafgift pålydende 25 % af hele boet fratrukket den allerede udregnede boafgift. (667.751,25 kr. – 59.827,75 kr.) = 607.923,50 kr. * 25 % = 151.981 kr.

Boafgiften og tillægsboafgiften bliver sammenlagt (59.827,75 kr. + 151.981 kr.) = 211.808,75 kr.

Bobeholdning i alt er 1 million kr.
Nettoarv til din søster 667.751,25 kr.
Diabetesforeningen arv efter afgifter 120.440 kr.

 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes