BLIV MEDLEM

Arveloven

Hvad betyder arveloven for mig og min livssituation?

Den gældende arvelov betyder grundlæggende:

  • At ægtefællen arver mere
  • At du med et testamente kan bestemme mere
  • At der er bedre arvemuligheder for papirløse samlevere 

Hvad betyder arveloven for mig?

Ægtefæller med fællesbørn og/eller ’hver især’-børn

Den ægtefælle, der lever længst, arver som hidtil hele boet efter sin afdøde ægtefælle. Du kan testamentere 3/4 af boet til fordel for andre end din ægtefælle. 

Ægtefæller uden børn

Den ægtefælle, der lever længst, arver 1/2 af sin afdøde ægtefælles bo. Den anden halvdel af arven deles ligeligt mellem afdødes børn. 

Den ægtefælle, der lever længst, kan ved testamente komme til at arve 7/8 efter sin ægtefælle. Det forudsætter dog, at den, der dør først, har testamenteret mest muligt til fordel for den, der lever længst. Har I formuefællesskab, kan den ægtefælle, der lever længst, ved testamente dermed komme helt op på 15/16 af alt, hvad I samlet ejer. Førstafdødes børn arver så kun 1/16 til lige deling. 

Hvis I vil sikre den ægtefælle, der kommer til at leve længst, skal I oprette testamente. Ikke mindst i forhold til de af førstafdødes børn, der ikke er fællesbørn. Disse børn skal der nemlig skiftes med. Længstlevende ægtefælle har derimod altid ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene.

Ægtefællerne kan testamentere 3/4 af boet til fordel for andre end ægtefællen og børnene. Hvis der er formuefællesskab er ægtefællen dog altid sikret mindst 9/16 af fællesboet.

Papirløst samlevende med fællesbørn og/eller ’hver især’-børn

Som papirløst samlevende arver I ikke hinanden, selvom I har børn sammen - eller har ’hver især’-børn. Børnene efter den, der dør først, arver ligeligt alt. Din samlever arver intet - heller ikke hus, ejerlejlighed eller andel af hus eller ejerlejlighed. Få derfor lavet et samlever-testamente, hvis du vil sikre din samlever. Du kan testamentere over 3/4 af eget bo til fordel for din samlever – eller andre. 

Din samlever kan blive endnu bedre stillet, hvis I opretter et udvidet samlever-testamente. Så kan samleveren komme op på 7/8 af førstafdødes bo, hvis der desuden testamenteres mest muligt til samleveren. Samtidig kan samleveren få andre vigtige fordele bl.a. i form af fortrinsret til at udtage enkelte ejendele og ret til at få arven suppleret op til 600.000 kr. forud for børnene. 

Et udvidet samlever-testamente forudsætter bl.a. at:

  • Parterne ved førstafdødes død lever sammen på fælles bopæl
  • Parterne venter eller har et fælles barn eller har levet sammen på fælles bopæl i ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år

Papirløst samlevende uden børn

Det er vigtigt at få lavet et testamente, hvis du vil sikre din samlever (du kan testamentere hele dit bo til fordel for din samlever eller andre). Papirløst samlevende/ugifte samlevende arver nemlig ikke hinanden, selvom de har boet sammen i mange år. Kvindens familie arver efter kvinden og mandens familie arver efter manden efter arvelovens nærmere bestemmelser.

Står eksempelvis et hus eller en ejerlejlighed i mandens navn, arver mandens familie hele huset og kvinden må oftest flytte. Står huset eller ejerlejligheden i begges navne, arver førstafdødes familie, den halvdel, der tilhører førstafdøde. Længstlevende skal så betale førstafdødes familie ud eller sælge og flytte.

Enlige med børn

Har du ikke skrevet testamente, arver dine børn alt. Ved testamente kan du testamentere 3/4 af boet. Børnene skal altid arve den såkaldte tvangsarv med 1/4. 

Enlige uden børn

Er du enlig uden børn, arver familien efter arvelovens nærmere bestemmelser og familien skal betale den høje boafgift. Som enlig uden børn kan du fuldstændig frit - ved testamente - bestemme, hvem der skal arve det hele i stedet for familien. Er der ikke arveberettiget familie og har du ikke skrevet testamente, arver staten alt.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes