BLIV MEDLEM

Støt Diabetesforeningen, uden det koster dine arvinger noget

Diabetesforeningen er fritaget for arveafgift. Det vil altså sige, at hele arven vil gå direkte til det formål, som du ønsker.

Det, at Diabetesforeningen ikke betaler afgift, kan få betydning for dig og dine nærmeste. I nogle situationer vil du kunne begunstige Diabetesforeningen, uden at det vil koste dine øvrige arvinger noget.

Hvis du ikke er gift eller, hvis din nærmeste arving ikke er en livsarving som f.eks. barn, barnebarn oldebarn eller forældre, så har du ingen tvangsarvinger og derfor kan det måske være interessant for dig at begunstige Diabetesforeningen.

Hvis du eksempelvis ønsker at efterlade hele din arv til din søster, vil du kunne begunstige Diabetesforeningen uden, at det gør din søsters arv mindre. Hvis du har livsarvinger eller andre, der er omfattet af afgiftskredsen på 15 %, kan der i nogle tilfælde være mulighed for at begunstige Diabetesforeningen uden, at det bliver på bekostning af dine livsarvinger – det kræver dog en formue af en vis størrelse. Der findes altså flere forskellige måder, hvorpå du kan begunstige Diabetesforeningen, uden at det koster dine øvrige arvinger noget.

Eksempel 1) Du begunstiger kun din søster:

Du efterlader dig et bo på 1 million kr., hvor din søster er indsat som universalarving.

Bundfradraget på 268.900 kr. (2014 niveau) fratrækkes, hvorefter der skal betales boafgift på 15 % af 731.100 kr. = 109.665 kr.

Da din søster ikke er livsarving, skal der betales en tillægsboafgift pålydende 25 % af hele boet fratrukket den allerede udregnede boafgift. (1.000.000 kr. – 109.665 kr.) = 890.335 kr. * 25 % = 222.583,75 kr.

Boafgiften og tillægsboafgiften fratrækkes, således at din søster vil få udbetalt 667.751,25 kr., når alle afgifter er betalt.

Eksempel 2) Du begunstiger både din søster og Diabetesforeningen

Du efterlader dig et bo på 1 million kr., hvor du i et testamente bestemmer, at din søster skal arve 667.751,25 kr. fri for afgift. Du indsætter herefter Diabetesforeningen som universalarving til resten af boet.

Bundfradraget på 268.900 kr. (2014 niveau) fratrækkes ligesom ved eksempel 1), men nu kun af 667.751,25 kr. hvorefter der skal betales boafgift på 15 % af 398.851,25 kr. = 59.827,75 kr.

Da din søster ikke er livsarving, skal der også i dette eksempel betales en tillægsboafgift pålydende 25 % af hele boet fratrukket den allerede udregnede boafgift. (667.751,25 kr. – 59.827,75 kr.) = 607.923,50 kr. * 25 % = 151.981 kr.

Boafgiften og tillægsboafgiften bliver sammenlagt (59.827,75 kr. + 151.981 kr.) = 211.808,75 kr.

Bobeholdning i alt er 1 million kr. 
Nettoarv til din søster 667.751,25 kr.
Diabetesforeningen arv efter afgifter 120.440 kr.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes