BLIV MEDLEM

Det går din støtte til

Ønsker du at støtte Diabetesforeningens arbejde, kan du vælge at støtte vores generelle arbejde eller vælge en konkret sag, hvis der er et område, du særligt brænder for.

Giv et bidrag

Vælg mellem følgende indsatsområder:

Støt forskning i diabetes

Hvert år støtter Diabetesforeningen forskning i diabetes gennem legater til forskere. Diabetesforeningen støtter yngre forskere, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes, bedre behandling eller til forebyggelse af diabetes.

Støt oplysning og forebyggelse

Hvert år gennemfører vi forebyggelses- og oplysningskampagner rundt om i hele landet. Formålet er at bremse den hastige vækst i antallet af diabetikere og opspore mennesker, som går rundt med type 2-diabetes uden at vide det.

Støt rådgivningen

Hver dag rådgiver vi diabetikere og pårørende, som har spørgsmål til mad, motion eller juridiske problemstillinger.

Støt børnefamilie-kurser

Hvert år sender Diabetesforeningen omkring 700 børnefamilier på et 2-dags kursus. Det er en stor omvæltning for familien og det enkelte barn, når diabetes pludselig banker på døren. For mange familier bliver hverdagen i højere grad skemalagt og struktureret, og der er i en periode stor fokus på blodsukkermåling, insulin og kulhydrattælling.

Derfor har mødet med andre i samme situation stor betydning. Det gælder både forældre, som barnet eller den unge. På Diabetesforeningens kurser er socialt samvær, sparring og netværk med andre i samme situation i centrum.

På kurserne får børn, unge, søskende og forældre mulighed for at knytte sociale bånd og netværk, der kan fortsætte også efter kurset er slut. Kurserne er inddelt i forskellige aldersgrupper, og der vil altid medvirke sygeplejersker.

Børn med diabetes

”Mit barn har diabetes og fortjener en god fremtid”

Type 1-diabetes (sukkersyge) rammer tilfældigt og kan hverken forebygges eller helbredes.

idenskaben kan endnu ikke forklare hvorfor. Børnene har et stort behov for hjælp. Blandt andet de unikke kurser, der ruster børnene og deres familier til en hverdag med insulinindsprøjtninger og talrige målinger af blodsukkeret – nat og dag resten af livet.

Støt foreningens generelle arbejde

Diabetes er et af Danmarks største sundhedsproblemer. I dag har mindst 252.750 danskere diabetes. Sygdommen er kronisk og kan medføre for eksempel alvorlige hjerte-kar-sygdomme, blindhed, nyresvigt og amputation.

  • For 100 kr. kan vi give individuel rådgivning om kost, motion eller sociale rettigheder
  • For 200 kr. kan vi oplyse 100 danskere om deres risiko for at få diabetes, og sende dem med den højeste risiko til lægen

Vi har brug for støtte til forskning, forebyggelse, oplysning og rådgivning for et bedre liv med diabetes – og en fremtid uden.

Giv et bidrag

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes