MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Etiske retningslinjer

Herunder kan du læse de etiske retningslinjer for Diabetesforeningens samarbejde med eksterne partnere.

Diabetesforeningen har fire overordnede principper, der gælder enhver form for samarbejde:

  • Uafhængighed
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Respekt for Diabetesforeningens faglige anbefalinger og retningslinjer
  • Optimering af Diabetesforeningens muligheder for opfyldelse af formålsparagraffen, vedtagne strategier og handlingsplaner

Uafhængighed

1. Diabetesforeningen er i sit virke uafhængig af kommercielle interesser og synspunkter, der afspejler erhvervsvirksomheders interesser.

2. Diabetesforeningen sikrer sig ved ethvert samarbejde med alle partnere uafhængighed, så disse ikke får indflydelse på foreningens arbejde.

3. Diabetesforeningen modtager ikke støtte fra virksomheder, der er øremærket til individuel uddannelse/konferencedeltagelse med mindre særlige betingelser er opfyldt.

Foreningen kan f.eks. sende en deltager på konference betalt af en virksomhed, hvis konferencens sigte ene og alene er fagligt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt. I forbindelse med konferencer er det kun tilladt at deltage i middage, udflugter e.l., der er betalt af arrangøren/virksomheden, hvis det er en del af konferencens fælles-program og ikke kan sidestilles med personligt honorering.

4. Ansatte i Diabetesforeningen må ikke modtage nogen form for personlig honorering fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesser.

5 Frivillige i Diabetesforeningen kan modtage personlig honorering fra eksterne samarbejdsparter i forbindelse med varetagelse af foreningens interesse i henhold til foreningens gaveregulativ.

Åbenhed og gennemsigtighed

6. Diabetesforeningen arbejder med fuld åbenhed og gennemsigtighed omkring samarbejdet med eksterne partnere. Det skal fremgå af foreningens årsregnskab, hvilke indtægter foreningen har haft fra samarbejdsprojekter med eksterne partnere.

Der skal endvidere for ethvert samarbejde med en kommerciel partner udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, der klart redegør for arten og omfanget af samarbejdet samt for, hvorledes samarbejdet understøtter Diabetesforeningens formålsparagraf, vedtagne strategier og handlingsplaner.

Samarbejdsaftalerne underskrives af begge parter. Samarbejdspartnere offentliggøres i øvrigt på foreningens hjemmeside.

Respekt for Diabetesforeningens faglige anbefalinger og retningslinjer

7. På alle de områder, hvor det er muligt følger Diabetesforeningens arbejde faglige anbefalinger og retningslinjer. Optimering af Diabetesforeningens muligheder for opfyldelse af formålsparagraffen, strategier og handlingsplaner.

8. Det står Diabetesforeningen frit for at vælge samarbejdspartnere, der kan være med til at forøge foreningens muligheder for aktiviteter, der understøtter foreningens formålsparagraf, vedtagne strategier og handlingsplaner, med særlig hensyntagen til den potentielle samarbejdspartners moralske og etiske regelsæt. Eksempelvis indgår Diabetesforeningen ikke aftaler med virksomheder, der producerer tobak, alkohol, sukkersøde sodavand og fastfood eller virksomheder der udbyder produkter på vilkår, der adskiller sig fra moralsk acceptable markedsvilkår. Det gælder eksempelvis virksomheder, der udelukkende handler med kviklån.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes