BLIV MEDLEM

Etiske retningslinjer

Herunder kan du læse de etiske retningslinjer for Diabetesforeningens samarbejde med eksterne partnere.

Diabetesforeningen har tre overordnede principper, der gælder enhver form for samarbejde:

  • Uafhængighed
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Respekt for Diabetesforeningens faglige anbefalinger og retningslinjer

Uafhængighed

1. Diabetesforeningen er i sit virke uafhængig af kommercielle interesser og synspunkter, der afspejler erhvervsvirksomheders interesser. Støtte fra medicinal- og medicoindustrien overstiger ikke fem procent flere år i træk - det gælder både direkte og indirekte støtte, jf. Danske Patienters retningslinje.

2. Diabetesforeningen sikrer sig ved ethvert samarbejde med alle partnere uafhængighed, så disse ikke får indflydelse på foreningens arbejde.

3. Diabetesforeningen modtager ikke støtte fra virksomheder, der er øremærket til individuel uddannelse/konferencedeltagelse med mindre særlige betingelser er opfyldt. Foreningen kan f.eks. sende en deltager på konference betalt af en virksomhed, hvis konferencens sigte ene og alene er fagligt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt. I forbindelse med konferencer er det kun tilladt at deltage i middage, udflugter e.l., der er betalt af arrangøren/virksomheden, hvis det er en del af konferencens fælles-program og ikke kan sidestilles med personlig honorering.

4. Ansatte i Diabetesforeningen må ikke modtage nogen form for personlig honorering fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesser.

5. Frivillige i Diabetesforeningen kan få dækket befordrings-, rejse- og telefonudgifter i henhold til gældende bekendtgørelse på området - samt modtage lejlighedsgaver fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesse i henhold til gældende skatteregler.

Åbenhed og gennemsigtighed

6. Diabetesforeningen arbejder med fuld åbenhed og gennemsigtighed omkring samarbejdet med eksterne partnere. Derfor vil det fremgå af Diabetesforeningens hjemmeside, hvor stor en procentdel (max 5%), som Diabetesforeningen modtager årligt i støtte fra medicinal- og medicovirksomheder.

7. Der skal endvidere for ethvert samarbejde med en kommerciel partner udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, der klart redegør for arten og omfanget af samarbejdet samt for, hvordan samarbejdet understøtter Diabetesforeningens vedtægtsbestemte formål, vedtagne strategier og handlingsplaner.

Samarbejdsaftalerne underskrives af begge parter. Samarbejdspartnere offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Respekt for Diabetesforeningens faglige anbefalinger og retningslinjer

8. Det står Diabetesforeningen frit for at vælge samarbejdspartnere, der kan være med til at forøge foreningens muligheder for aktiviteter, der understøtter foreningens formålsparagraf og vedtagne strategier, med særlig hensyntagen til den potentielle samarbejdspartners moralske og etiske regelsæt.

Eksempelvis indgår Diabetesforeningen ikke aftaler med virksomheder, der producerer tobak, alkohol, sukkersøde sodavand og fastfood eller virksomheder, der udbyder produkter på vilkår, der adskiller sig fra moralsk acceptable markedsvilkår. Det gælder eksempelvis også virksomheder, der udelukkende handler med kviklån.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes