MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling og konstituering

Diabetesforeningen for Frederikshavn kommune afholder tirsdag den 12 feb. 2019 Generalforsamling med spisning kl. 17.30 i Frivilligehuset Danmarksgade 12, Frederikshavn.

Tilmelding senest den 5. februar til: Jette L. Sørensen tlf. 20 86 56 57 eller Anna S. Vegeberg tlf. 61 18 16 54. HUSK MEDLEMSKORT

Drikkevarer kan købes.

Før generalforsamlingen kl. 19.00 fortæller Borgmester Birgit Hansen om livet fra sygeplejerske til livet som borgmester og om at bruge ressourcerne rigtigt.

Efter Birgit Hansens fortælling, overgår vi kl. 20.00 til den ordinære generalforsamling.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 12. Februar 2019 KL. 20.00

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Søren Vegeberg.
2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2018.
4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse..
5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte aktiviteter, samt fremlæggelse af budget 2019
6. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 3 medlemmer. På valg er: Kirsten Hust, Erik Orry og Steen Jørgensen. Alle er villige til genvalg.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år, der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. På valg er: 
8. Valg af en kritisk revisor. På valg er: Karina Nymann Thode, villig til genvalg Revisorsuppleant: Jytte Dannerelv, villig til genvalg
9. Eventuelt.

Medlemskort bedes medbragt.

Af hensyn til servering, vil vi gerne have tilmelding senest torsdag den 5. februar til: Jette L. Sørensen, mobil: 20 86 56 57 eller Anna Vegeberg, mobil: 61 18 16 54.

Vi forventer at slutte ca. kl. 21.45

Pbv.
Steen Jørgensen Formand

Arrangør:

Frederikshavn Lokalforening

Dato:

Sted:

De Frivilliges Hus
Danmarksgade 12
9900 Frederikshavn

Kontaktperson:

Anna Vegeberg

61 18 16 54

Jette Lind Sørensen

20 86 56 57

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes