MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Diabetesforeningen Ikast-Brande Lokalforening

Tirsdag den 29. Januar 2019 Kl 18.00 – 21.30

I Ejstrupholm Hallen Vestergade 38 B 

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i 2018.
  3. Godkendelse af regnskabet for 2018.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens formand SENEST: 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse, dvs 21. januar 2019
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Inger Kristensen, Herning (ønsker ikke genvalg), Per Borch Kibæk(modtager genvalg, Jette Würt (modtager ikke genvalg).
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. De vælges som 1. suppleant og 2. suppleant.
  8. Valg af kritisk revisor. Nuværende Inger Marie Pedersen.
  9. Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen kan melde sig til bestyrelsen før eller på generalforsamlingen.

 

Af hensyn til hensyn til traktement er tilmelding nødvendig senest 21 januar 2019 til formand Per Borch

 Email Ikast-brande@diabetes.dk eller på 27648103

Arrangør:

Ikast-Brande lokalforening

Dato:

Sted:

Ejstrupholm Hallen
Vestergade 38 B
7361 Ejstrupholm

Kontaktperson:

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes