MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling og foredrag

Indkaldelse til Generalforsamling i
Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg
mandag den 4. 02. 2019 kl. 19.00 - ca. 22.00

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital,
Hobrovej 18-20, 9000 Aalborg

Dagsorden:    

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget

4)      Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens formand senest 8               dage før generalforsamlingens afholdelse

5)      Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte lokale,           regionale og nationale aktiviteter.

6)      Valg af bestyrelse
         Der skal vælges 4 medlemmer
         På valg:
         Anni Fynbo
         Henning Nielsen
         John Winther
         Niels Jørgen Leth modtager ikke genvalg      

7)      Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.   suppleant
         På valg:                
         John Pedersen – modtager genvalg

8)      Valg af en kritisk revisor
         På valg:
         Jette Østergaard Larsen - modtager genvalg

9)      Eventuelt 

Medlemskort bedes medbragt 

Af hensyn til servering i pausen, vil vi gerne have tilmelding 

Tilmelding senest torsdag den 28. 01. 2019 

Tilmelding til Dorte Hinzmann, mobil 22 41 86 78 – mail: aalborg@diabetes.dk 

Efter Generalforsamlingen ca. kl. 20.30 er der foredrag ved Line Tang Andersen, socialrådgiver, Endokrinologisk afd. 

Line vil fortælle om vore rettigheder i forhold til diabetes, bl.a. regler for kørekort, medicintilskud, udbud af hjælpemidler mm.

I pausen inden foredraget er Lokalforeningen vært ved kaffe og lidt brød, så husk venligst tilmelding. 

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Dorte Hinzmann/formand Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg

Arrangør:

Aalborg Lokalforening

Hjemmeside:

Dato:

Sted:

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-20
9000 Aalborg

Kontaktperson:

Dorte Hinzmann

22 41 86 78

aalborg@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes