MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

i Kolind+

Bugtrupvej 33 , 8560 Kolind

torsdag den 24/1 2019, kl. 19:00.

med følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  • Valg af bestyrelse. Bestyrelsen er villig til genvalg.
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  • Valg af en kritisk revisor.
  • Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært med kaffen og diabetesvenlig spise.

Der skal desuden drøftes fremtidige aktiviteter i lokalafdelingen, samt ønsker om samarbejde diabetesforeningen i Norddjurs.

Arrangør:

Syddjurs Diabetesforening

Hjemmeside:

Dato:

Sted:

Kolind+
Bugtrupvej 33
8560 Kolind

Kontaktperson:

Bent Schouw

50478064

bent@schoouw.com

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes