MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling i Sundhedshuset

Generalforsamling i Diabetesforeningeni Albertslund

Mandag d. 3. februar 2020 kl. 18.00-21.00 ca. i Sundhedshuset

Diabetesforeningen i Albertslund holder ordinær generalforsamling mandag d. 3. februar kl 18-21 i Sundhedshuset. Dagsorden er følgende:

  1. 1) Valg af dirigent.
  2. 2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. 3) Godkendelse af regnskab.
  4. 4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. 5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. 6) Valg af bestyrelse. På valg er Klaus Murning, Eva Stampe Molbech, og Glenn Molbech
  7. 7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant. På valg er Marjun à Lad 
  8. 8) Valg af en kritisk revisor.
  9. 9) Eventuelt.

Alle medlemmer af loaklforeningen, som har betalt kontingent for 2020, har tale -og stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til foreningens mail-adresse senest d. 25. januar: albertslund@diabetes.dk

Læs mere om vores aktiviteter på hjemmesiden: albertslund.diabetes.dk 

Arrangør:

Diabetesforeningen i Albertslund

Dato:

  • søndag d. 20. oktober 2019 kl. 0:00 - tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 0:00 Tilmeldingsfrist den 25.januar

Sted:

Sundhedshuset
Skolegangen 1
2620 Albertslund

Kontaktperson:

Daniel S. Larsen

albertslund@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes