MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling i Norddjurs

 

Ordinær generalforsamling

i Norddjurs Lokalforening den 3/2 2020

 Dagsordenen:

 Der serveres gratis kaffe/the med brød.

Kom til en hyggelig aften. 

     

1)     Valg af dirigent

2)     Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

3)     Godkendelse af regnskab 2019

4)     Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforenin-      gens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5)     Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende   planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget

6)     Valg af bestyrelse

7)     Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.   suppleant

8)     Valg af en kritisk revisor

9)     Eventuelt

 

 

Arrangør:

Norddjurs Lokalforening

Dato:

Sted:

Plejecenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa

Kontaktperson:

Margit Schumacher

22 58 00 88

norddjurs@diabetes.dk

lis Christensen

41 56 27 51

lisch5050@gmail.com

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes