MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Tårnby-Dragør lokalforening afholder sin årlige generalforsamling

torsdag d. 20. februar 2020 kl 19

i Hollænderhallen, Halvvejen 3, 2791 Dragør 

Vi har inviteret Easis til at komme kl 19 og fortælle om deres produkter uden sukker. Efter denne orientering og snak/spørgsmål er der kaffe/te. Derefter generalforsamling ca. kl 20,30, hvor dagsordenen er som følger:

1: Valg af dirigent, stmmetællere og referent

2: Bestyrelsens beretning om det forgangne år

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

4: Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet)

5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år.

6: Valg af bestyrelse

7: Valg af bestyrelsessuppleanter

8: Valg af kritisk revisor(bilagskontrolant)

9: Eventuelt

Kom og vær med til at præge de kommende aktiviteter i vores lokalforening. Vi er åbne for nye og andre ideer end dem vi selv går og tumler med. Sidste år fik vi ikke valg en suppleant og det håber vi MEGET sker i år. 

Tilmelding til Jane Piasecki på mail: jane@piasecki.dk senest d. 12. februar 2020

Arrangør:

Tårnby-Dragør

Dato:

  • torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19:00 - 21:30 Tilmeldingsfrist den 12.februar

Sted:

Hollænderhallen, lokale 3, 1.sal
Halvejen 3,
2791 Dragør

Kontaktperson:

Jane Piasecki

40410868

jane@piasecki.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes